eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Základní informace o aukci
Název aukce Nákup xerografického papíru
Vypisovatel Krajský úřad Pardubického kraje
Zpřístupnění aukce 27/6/2006 9:00[?]
Začátek aukce 27/6/2006 9:00
Konec aukce 27/6/2006 10:00:00
Ukončena 27/6/2006 10:01:00
Způsob ukončení neurčeno
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce Jedná se o sdružený nákup, organizovaný KÚ Pardubice, odbor zdravotnictví, zastoupený Ing. Alenou Slováčkovou. Subjekty sdruženého nákupu jsou zdravotnická zařízení s akutní lůžkovou péčí, jmenovitě Krajská nemocnice Pardubice, Nemocnice Chrudim, Nemocnice Litomyšl, Nemocnice Svitavy a Nmocnice Ústí nad Orlicí. Jedná se o nákup xerografického papíru pro výše uvedené subjekty, rozděleného podle předpokládané splatnosti. Základními kritérii je cena za jednotku a splatnost. Popis papíru je uveden v příloze aukce. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo nevyhlásit vítěz tohoto výběrového řízení. Případné vítěze osloví přímo zástupci jednotlivých nemocnic. Kontaktní osobou za KÚ Pardubice je Ing. Jiří Kučera, metodik odboru zdravotnictví. Technická podpora účastníkům aukce: Eva Jabůrková - tel.: 222 231 616, 775 569 781, info@economy.cz.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování10
Délka prodloužení5 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 15
Jednotka množství balení
Váha 0.32 %
Cena (bez DPH) 151,40 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 151,40 CZK70 %
Splatnost   >= 2020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.2: Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 37
Jednotka množství balení
Váha 0.81 %
Cena (bez DPH) 165,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 165,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.3: Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství balení
Váha 0.62 %
Cena (bez DPH) 1 445,40 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 1 445,40 CZK70 %
Splatnost 180 dní   >= 18020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.4: Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A3 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 25
Jednotka množství balení
Váha 0.62 %
Cena (bez DPH) 180,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 180,00 CZK70 %
Splatnost 90 dní   >= 9020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.5: Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 1200
Jednotka množství balení
Váha 9.1 %
Cena (bez DPH) 58,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 58,00 CZK70 %
Splatnost 90 dní   >= 9020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.6: Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 444
Jednotka množství balení
Váha 20.1 %
Cena (bez DPH) 348,75 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 348,75 CZK70 %
Splatnost 180 dní   >= 18020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.7: Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 2650
Jednotka množství balení
Váha 27.1 %
Cena (bez DPH) 80,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 80,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.8: Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A4 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 4540
Jednotka množství balení
Váha 39.1 %
Cena (bez DPH) 67,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 67,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 2020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.9: Papír xerografický A5 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A5 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 90
Jednotka množství balení
Váha 0.72 %
Cena (bez DPH) 55,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 55,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.10: Papír xerografický A5 80g/m2 - 500 listů
Název položky Papír xerografický A5 80g/m2 - 500 listů
Popis položky
Množství 31
Jednotka množství balení
Váha 1.51 %
Cena (bez DPH) 370,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 370,00 CZK70 %
Splatnost 180 dní   >= 18020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Xerografický papír - zadáníotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce