eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:3/2/2012 9:12:32 AM
Základní informace o aukci
Název aukce odprodej hutního materiálu - tyče KR tř. 16,17,19
Vypisovatel LOM PRAHA s.p.
Zpřístupnění aukce 2/3/2012 10:00[?]
Začátek aukce 7/3/2012 14:00
Konec aukce 7/3/2012 15:15:00
Typ aukce anglická prodejní
jednoduchá
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice. Aukce = výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy. LOM PRAHA, s.p. je oprávněn kdykoliv před přijmutím nabídky zrušit výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy a neuzavřít smlouvu bez uvedení důvodu. Žádný z navrhovatelů nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisjících se zpracováním a podáním návrhu. Uchazeč není povinen odebrat celkové nabízené množství položky, v nabídce uvede množství o které má zájem. Uvedená cena u položek je za jednotku. Celkové uvedené množství bude upřesněno před podpisem smlouvy. K jednotlivým položkám je možné dodat jakostní doklady.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování15
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: TYČ KR 20 16220-3-425510-1
Název položky TYČ KR 20 16220-3-425510-1
Popis položky
Množství 40
Jednotka množství KG
Váha 0.32 %
Cena (bez DPH) 27,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.2: TYČ KR 70 16341-3
Název položky TYČ KR 70 16341-3
Popis položky
Množství 80
Jednotka množství KG
Váha 0.65 %
Cena (bez DPH) 27,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.3: TYČ KR 35 16420-3
Název položky TYČ KR 35 16420-3
Popis položky
Množství 110
Jednotka množství KG
Váha 0.89 %
Cena (bez DPH) 27,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.4: TYČ KR 40 16420-3
Název položky TYČ KR 40 16420-3
Popis položky
Množství 231
Jednotka množství KG
Váha 1.87 %
Cena (bez DPH) 27,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.5: TYČ KR 6 16640.3
Název položky TYČ KR 6 16640.3
Popis položky
Množství 8
Jednotka množství KG
Váha 0.06 %
Cena (bez DPH) 27,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.6: TYČ KR 16 17021.2
Název položky TYČ KR 16 17021.2
Popis položky
Množství 240
Jednotka množství KG
Váha 4.97 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.7: TYČ KR 75 17022.2
Název položky TYČ KR 75 17022.2
Popis položky
Množství 534
Jednotka množství KG
Váha 11.06 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.8: TYČ KR 60 17022-2-425510
Název položky TYČ KR 60 17022-2-425510
Popis položky
Množství 1008
Jednotka množství KG
Váha 20.87 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.9: TYČ KR 25 17027.2
Název položky TYČ KR 25 17027.2
Popis položky
Množství 44
Jednotka množství KG
Váha 0.91 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.10: TYČ KR 120 17027-2
Název položky TYČ KR 120 17027-2
Popis položky
Množství 441
Jednotka množství KG
Váha 9.13 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.11: TYČ KR 50 17027-2-425510
Název položky TYČ KR 50 17027-2-425510
Popis položky
Množství 42
Jednotka množství KG
Váha 0.8 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.12: TYČ KR 12 17042.2
Název položky TYČ KR 12 17042.2
Popis položky
Množství 25
Jednotka množství KG
Váha 0.52 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.13: TYČ KR 20 17115.3
Název položky TYČ KR 20 17115.3
Popis položky
Množství 18
Jednotka množství KG
Váha 0.37 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.14: TYČ KR 12 17153
Název položky TYČ KR 12 17153
Popis položky
Množství 19
Jednotka množství KG
Váha 0.39 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.15: TYČ KR 18 17255.4
Název položky TYČ KR 18 17255.4
Popis položky
Množství 111
Jednotka množství KG
Váha 2.3 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.16: TYČ KR 30 17347.4
Název položky TYČ KR 30 17347.4
Popis položky
Množství 65
Jednotka množství KG
Váha 1.35 %
Cena (bez DPH) 69,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.17: TYČ KR 50 19191.3
Název položky TYČ KR 50 19191.3
Popis položky
Množství 36
Jednotka množství KG
Váha 0.54 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.18: TYČ KR 70 19191.3
Název položky TYČ KR 70 19191.3
Popis položky
Množství 45
Jednotka množství KG
Váha 0.68 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.19: TYČ KR 110 19191-3
Název položky TYČ KR 110 19191-3
Popis položky
Množství 36
Jednotka množství KG
Váha 0.54 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.20: TYČ KR 12 19221.3
Název položky TYČ KR 12 19221.3
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 0.05 %
Cena (bez DPH) 54,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.21: TYČ KR 3 19221.3.426510
Název položky TYČ KR 3 19221.3.426510
Popis položky
Množství 19
Jednotka množství KG
Váha 0.31 %
Cena (bez DPH) 54,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.22: TYČ KR 15 19221.3.426510.52
Název položky TYČ KR 15 19221.3.426510.52
Popis položky
Množství 656
Jednotka množství KG
Váha 9.84 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.23: TYČ KR 18 19312.3
Název položky TYČ KR 18 19312.3
Popis položky
Množství 35
Jednotka množství KG
Váha 0.53 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.24: TYČ KR 22 19312.3
Název položky TYČ KR 22 19312.3
Popis položky
Množství 61
Jednotka množství KG
Váha 0.92 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.25: TYČ KR 240 19312-3-425516
Název položky TYČ KR 240 19312-3-425516
Popis položky
Množství 890
Jednotka množství KG
Váha 13.35 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 2,00 
POLOŽKA Č.26: TYČ KR 28 19340-3
Název položky TYČ KR 28 19340-3
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 0.05 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.27: TYČ KR 10 19421.3.19421.3
Název položky TYČ KR 10 19421.3.19421.3
Popis položky
Množství 43
Jednotka množství KG
Váha 0.65 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.28: TYČ KR 4,5 19421.3.426510
Název položky TYČ KR 4,5 19421.3.426510
Popis položky
Množství 23
Jednotka množství KG
Váha 0.35 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.29: TYČ KR 7 19421.3.426510
Název položky TYČ KR 7 19421.3.426510
Popis položky
Množství 22
Jednotka množství KG
Váha 0.33 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.30: TYČ KR 8 19421.3.426510
Název položky TYČ KR 8 19421.3.426510
Popis položky
Množství 11
Jednotka množství KG
Váha 0.17 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.31: TYČ KR 9 19421.3.426510
Název položky TYČ KR 9 19421.3.426510
Popis položky
Množství 38
Jednotka množství KG
Váha 0.57 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.32: TYČ KR 12 19436.3.425516
Název položky TYČ KR 12 19436.3.425516
Popis položky
Množství 179
Jednotka množství KG
Váha 2.69 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.33: TYČ KR 20 19436.3.425516
Název položky TYČ KR 20 19436.3.425516
Popis položky
Množství 96
Jednotka množství KG
Váha 1.44 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.34: TYČ KR 70 19436-3
Název položky TYČ KR 70 19436-3
Popis položky
Množství 32
Jednotka množství KG
Váha 0.48 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.35: TYČ KR 75 19452.3
Název položky TYČ KR 75 19452.3
Popis položky
Množství 62
Jednotka množství KG
Váha 0.93 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.36: TYČ KR 80 19452.3
Název položky TYČ KR 80 19452.3
Popis položky
Množství 83
Jednotka množství KG
Váha 1.25 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.37: TYČ KR 70 19452-3
Název položky TYČ KR 70 19452-3
Popis položky
Množství 26
Jednotka množství KG
Váha 0.39 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.38: TYČ KR 90 19452-3
Název položky TYČ KR 90 19452-3
Popis položky
Množství 109
Jednotka množství KG
Váha 1.64 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.39: TYČ KR 35 19572
Název položky TYČ KR 35 19572
Popis položky
Množství 7
Jednotka množství KG
Váha 0.15 %
Cena (bez DPH) 71,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.40: TYČ KR 40 19678.3
Název položky TYČ KR 40 19678.3
Popis položky
Množství 33
Jednotka množství KG
Váha 0.5 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.41: TYČ KR 20 19712.3
Název položky TYČ KR 20 19712.3
Popis položky
Množství 54
Jednotka množství KG
Váha 0.81 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.42: TYČ KR 23 19712.3
Název položky TYČ KR 23 19712.3
Popis položky
Množství 7
Jednotka množství KG
Váha 0.11 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.43: TYČ KR 28 19712.3
Název položky TYČ KR 28 19712.3
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 0.05 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.44: TYČ KR 35 19721-3
Název položky TYČ KR 35 19721-3
Popis položky
Množství 35
Jednotka množství KG
Váha 0.65 %
Cena (bez DPH) 62,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.45: TYČ KR 30 19800-3
Název položky TYČ KR 30 19800-3
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 0.05 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.46: TYČ KR 35 19800-3
Název položky TYČ KR 35 19800-3
Popis položky
Množství 4
Jednotka množství KG
Váha 0.06 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.47: TYČ KR 60 19800-3
Název položky TYČ KR 60 19800-3
Popis položky
Množství 21
Jednotka množství KG
Váha 0.32 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.48: TYČ KR 12 19810-3
Název položky TYČ KR 12 19810-3
Popis položky
Množství 6
Jednotka množství KG
Váha 0.09 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.49: TYČ KR 18 19810-3
Název položky TYČ KR 18 19810-3
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 0.05 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.50: TYČ KR 40 19824.3
Název položky TYČ KR 40 19824.3
Popis položky
Množství 48
Jednotka množství KG
Váha 0.72 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.51: TYČ KR 120 19855.3
Název položky TYČ KR 120 19855.3
Popis položky
Množství 148
Jednotka množství KG
Váha 2.22 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.52: TYČ KR 7 19855.3
Název položky TYČ KR 7 19855.3
Popis položky
Množství 4
Jednotka množství KG
Váha 0.06 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce