eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:6/10/2011 7:25:14 AM
Základní informace o aukci
Název aukce Nákup nového služebního automobilu
Vypisovatel Státní oblastní archiv v Praze
Zpřístupnění aukce 10/6/2011 10:00[?]
Začátek aukce 20/6/2011 8:00
Konec aukce 20/6/2011 12:00:00
Ukončena 20/6/2011 10:00:06
Způsob ukončení předčasným ukončením zadavatelem
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Předmětem akce je nákup nového služebního automobilu dle písemné výzvy v příloze.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Celková cena realizace předmětu díla dle rozpočtu
Název položky Celková cena realizace předmětu díla dle rozpočtu
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství kus
Váha 99.82 %
Cena (vč. DPH) 370 000,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 370 000,00 100 %
POLOŽKA Č.2: Cena normohodiny servisu
Název položky Cena normohodiny servisu
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství hodina
Váha 0.17 %
Cena (vč. DPH) 650,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 650,00 100 %
POLOŽKA Č.3: Dostupnost autorizovanáho servisu dané značky od místa plnění
Název položky Dostupnost autorizovanáho servisu dané značky od místa plnění
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství
Váha 0.01 %
Cena (vč. DPH) 0,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,00 100 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Písemná výzva otevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce