eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Základní informace o aukci
Název aukce Nákup kancelářských potřeb
Vypisovatel Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou
Zpřístupnění aukce 31/3/2008 13:00[?]
Začátek aukce 31/3/2008 13:00
Konec aukce 31/3/2008 14:00:00
Ukončena 31/3/2008 14:05:00
Způsob ukončení neurčeno
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce - s vítěznou firmou bude uzavřena smlouva po předložení a odsouhlasení vzorků - uchazeč předloží návrh rámcové smlouvy na dodávky do konce roku 2008 obsahující dále uvedené podmínky: 1. dodávky na 2 místa v Rychnově n.Kn. (rozlišeno bude v objednávkách i ve fakturách) 2. ceny stálé do konce roku 2008, ceny zahrnují veškeré náklady dodavatele včetně dopravy a včetně DPH 3. doba dodání max. 5 dní 4. splatnost faktury min. 21 dní, faktura bude obsahovat odvolávku na sml. a objednávku a veškeré náležitosti daň.dokladu a obchodní listiny 5. garance dodržení kvality po celou dobu platnosti smlouvy - v opačném případě objednatel odstupuje od smlouvy Kontaktní osoby zadavatele: Ing.Věra Kučerová (494 506 150, vera.kucerova@rk.mpsv.cz) nebo Eva Limberková (494 506 177, eva.limberkova@rk.mpsv.cz) Kontaktní osoba provozovatele systému: Ondřej Batela (602 155 629, 222 231 616, batela@economy.cz). Vítězný účastník aukce zaplatí provozovateli systému 1 % provize za zprostředkování obchodu!
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení3 minuty
Spustit, když3 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Xerografický papír 80 g bílý
Název položky Xerografický papír 80 g bílý
Popis položky
Množství 1300
Jednotka množství balík
Váha 65.15 %
Cena (vč. DPH) 72,60 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 72,60 100 %
POLOŽKA Č.2: Obálka A4
Název položky Obálka A4
Popis položky
Množství 7000
Jednotka množství ks
Váha 4.74 %
Cena (vč. DPH) 0,85 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,85 100 %
POLOŽKA Č.3: Obálka A6
Název položky Obálka A6
Popis položky
Množství 6000
Jednotka množství ks
Váha 1.1 %
Cena (vč. DPH) 0,23 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,23 100 %
POLOŽKA Č.4: Zakládací obal euro U slabý čirý
Název položky Zakládací obal euro U slabý čirý
Popis položky
Množství 5000
Jednotka množství ks
Váha 1.35 %
Cena (vč. DPH) 0,34 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,34 100 %
POLOŽKA Č.5: Zakládací obal L čirý
Název položky Zakládací obal L čirý
Popis položky
Množství 2000
Jednotka množství ks
Váha 4.52 %
Cena (vč. DPH) 2,84 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 2,84 100 %
POLOŽKA Č.6: Papírový skládaný ručník do zásobníku
Název položky Papírový skládaný ručník do zásobníku
Popis položky
Množství 10
Jednotka množství krabice
Váha 5.18 %
Cena (vč. DPH) 650,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 650,00 100 %
POLOŽKA Č.7: Obal závěsný L-U silný čirý
Název položky Obal závěsný L-U silný čirý
Popis položky
Množství 2000
Jednotka množství ks
Váha 7.96 %
Cena (vč. DPH) 5,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 5,00 100 %
POLOŽKA Č.8: Procentní sleva oproti katalogovým cenám pro další výrobky
Název položky Procentní sleva oproti katalogovým cenám pro další výrobky
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství procenta
Váha 10 %
Cena (vč. DPH) 1,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 1,00 0 %
Procento slevy oproti ceníků   >= 0100 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce