eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:3/22/2012 8:36:03 AM
Základní informace o aukci
Název aukce ODPRODEJ MATERIÁLU KANTAL
Vypisovatel LOM PRAHA s.p.
Zpřístupnění aukce 22/3/2012 12:00[?]
Začátek aukce 26/3/2012 13:00
Konec aukce 26/3/2012 14:15:00
Typ aukce anglická prodejní
jednoduchá
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice. Aukce = výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy. LOM PRAHA, s.p. je oprávněn kdykoliv před přijmutím nabídky zrušit výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy a neuzavřít smlouvu bez uvedení důvodu. Žádný z navrhovatelů nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisjících se zpracováním a podáním návrhu. Uchazeč není povinen odebrat celkové nabízené množství položky, v nabídce uvede množství o které má zájem. Uvedená cena u položek je za jednotku. Celkové uvedené množství bude upřesněno před podpisem smlouvy. K jednotlivým položkám je možné dodat jakostní doklady.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování15
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: DRÁT ODPOROVÝ 1 KANTAL
Název položky DRÁT ODPOROVÝ 1 KANTAL
Popis položky
Množství 64
Jednotka množství KG
Váha 52.65 %
Cena (bez DPH) 160,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.2: DRÁT ODPOROVÝ 0,4 KANTAL
Název položky DRÁT ODPOROVÝ 0,4 KANTAL
Popis položky
Množství 5
Jednotka množství KG
Váha 3.86 %
Cena (bez DPH) 150,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.3: DRÁT ODPOROVÝ 0,8 KANTAL
Název položky DRÁT ODPOROVÝ 0,8 KANTAL
Popis položky
Množství 2
Jednotka množství KG
Váha 1.54 %
Cena (bez DPH) 150,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.4: DRÁT ODPOROVÝ 2 KANTAL
Název položky DRÁT ODPOROVÝ 2 KANTAL
Popis položky
Množství 9
Jednotka množství KG
Váha 7.4 %
Cena (bez DPH) 160,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.5: DRÁT o 3,5X1,6 KANTAL
Název položky DRÁT o 3,5X1,6 KANTAL
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství KG
Váha 0.82 %
Cena (bez DPH) 160,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.6: DRÁT ODPOROVÝ 4 KANTAL
Název položky DRÁT ODPOROVÝ 4 KANTAL
Popis položky
Množství 41
Jednotka množství KG
Váha 33.73 %
Cena (bez DPH) 160,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce