eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Základní informace o aukci
Název aukce Laktát
Vypisovatel KOSTELECKÉ UZENINY, a.s.
Zpřístupnění aukce 20/12/2006 14:30[?]
Začátek aukce 20/12/2006 14:30
Konec aukce 20/12/2006 15:08:00
Ukončena 20/12/2006 15:11:00
Způsob ukončení neurčeno
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce Cíl aukce: vybrat dodavatele s nejnižší nabídnutou cenou a nejvýhodnějšími obchodními podmínkami na dodávky výše uvedených komodit. Dodávky se uskuteční do: Kostelecké uzeniny Kostelec u Jihlavy 60 588 61; Maso Planá,a.s. , Průmyslová 499, 391 11 Planá nad Lužnicí; Dodávky musí splňovat veškeré zákonné požadavky pro použití v potravinářském průmyslu. Kontaktní osoba za společnost Kostelecké uzeniny: Pan Václav Jeřábek - v.jerabek@ku.cz; 606 772 090; Kontaktní osoba za společnost ECONOMY.CZ s.r.o.: Ing. Martina Kavková - kavkova@economy.cz; 774 569 770; 226 070 117
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování15
Délka prodloužení2 minuty
Spustit, když1 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování0
Délka prodloužení0 minuty
Spustit, když0 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: LAKTÁT SODNÝ 60% Čína
Název položky LAKTÁT SODNÝ 60% Čína
Popis položky
Množství 50000
Jednotka množství kg
Váha 49.26 %
Cena (bez DPH) 26,50 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 26,50 CZK80 %
splatnost (dny)   >= 6010 %
doba dodání (dny)   <= 210 %
POLOŽKA Č.2: LAKTÁT SODNÝ 60% Evropa
Název položky LAKTÁT SODNÝ 60% Evropa
Popis položky
Množství 50000
Jednotka množství kg
Váha 50.74 %
Cena (bez DPH) 27,30 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 27,30 CZK80 %
splatnost (dny)   >= 6010 %
doba dodání (dny)   <= 210 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Položkyotevřít / uložit
Podklady a zadáníotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce