eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:7/23/2021 1:44:29 PM
Základní informace o aukci
Název aukce Odvoz kovového odpadu - období 1.9.2021 do 31.8.2022
Vypisovatel VOP CZ, s.p.
Zpřístupnění aukce 30/7/2021 16:00[?]
Začátek aukce 4/8/2021 10:00
Konec aukce 4/8/2021 11:06:00
Typ aukce anglická prodejní
vícekriteriální
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Jedná se o odprodej kovového odpadu, výherce bude odebírat kovový odpad od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 za podmínek určených v zadávacích podmínkách a smlouvě. Kontejnery pro dané období: a) parametry max. výška 150 cm cca 18 m³ 4 ks (druh 12/16/27/95) max. výška 250 cm cca 36 m³ 3 ks (2krát druh 52 a 1krát druh 27) b) Vozidlo s hydraulickou rukou k nakládce kovového odpadu c) Místo nakládky ocelového odpadu: VOP CZ, s.p., provozovny Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín – Bludovice. Nabídky musí být vloženy na celý prodejní koš, pokud nebude nabídka vložena na všechny produkty nebude akceptována. Zadavatel si vyhrazuje právo aukci prodloužit. Zadavatel si vyhrazuje právo neurčit žádného vítěze aukce, informace budou poskytnuty účastníkům nejpozději do 7 dnů od data aukce. Sledujte prosím Chat přímo v aukční síni! V případě dotazu na systémem, kontaktujte tel. 538 702 705. Účastník aukce si prostudoval rámcovou smlouvu a akceptuje podmínky vypisovatele. !!!!!!!!!!Pozorně prostudujte zadávací podmínky!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!Odběratel vyplňuje v nabídce u každé položky pouze jednu cenu za předpokládané množství za rok, přičemž tuto cenu získá vyplněním tabulky v XLS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Po ukončení aukce je účastník povinen neprodleně doplnit smlouvu dle vysoutěžených hodnot a zaslat vypisovateli podepsanou ve dvou vyhotoveních. Každá strana po podpisu obdrží jeden originál V případě dotazů nebo problémů v průběhu aukce kontaktujte tyto osoby: Mgr. Jan Kučera, mobil: 778888051, email: kucera.j@vop.cz Ing. Tomáš Kalafus, mobil: 606 069 304, e-mail: kalafus.t@vop.cz
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakováníNeomezené opakování
Délka prodloužení3 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování20
Délka prodloužení3 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Druh 12 - Šrot ocelový těžký 50x50
Název položky Druh 12 - Šrot ocelový těžký 50x50
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství tuna
Váha 16.67 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
POLOŽKA Č.2: Druh 16 - Plech tlustý neupravený
Název položky Druh 16 - Plech tlustý neupravený
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství tuna
Váha 16.67 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
POLOŽKA Č.3: Druh 21 - Šrot ocelový lehký nový
Název položky Druh 21 - Šrot ocelový lehký nový
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství tuna
Váha 16.67 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
POLOŽKA Č.4: Druh 52 - Třísky ocelové, špony
Název položky Druh 52 - Třísky ocelové, špony
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství tun
Váha 16.67 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
POLOŽKA Č.5: Druh 95 - Šrot, okuje
Název položky Druh 95 - Šrot, okuje
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství tun
Váha 16.65 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
POLOŽKA Č.6: Druh 27 - Šrot ocelový lehký
Název položky Druh 27 - Šrot ocelový lehký
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství tun
Váha 16.67 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Základní povinnostiotevřít / uložit
Výpoetová tabulkaotevřít / uložit
Rámcová smlouva na prodej kovového odpaduotevřít / uložit
Zadávací podmínky od 1.9.2021 do 31.8.2022otevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce
(Tento report Vám bude zaslán s emailem o ukončení aukce nebo si ho můžete stáhnout[?]