eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Základní informace o aukci
Název aukce Nákup PHM
Vypisovatel Jiří Ludvík
Zpřístupnění aukce 27/2/2006 10:00[?]
Začátek aukce 27/2/2006 10:00
Konec aukce 27/3/2006 10:20:00
Ukončena 11/4/2006 12:12:00
Způsob ukončení předčasným ukončením zadavatelem
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení2 minuty
Spustit, když1 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Nafta
Název položky Nafta
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství l
Váha 65 %
Cena (bez DPH) 24,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: Naturál
Název položky Naturál
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství l
Váha 35 %
Cena (bez DPH) 25,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce