eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Základní informace o aukci
Název aukce Nákup čistících prostředků
Vypisovatel Krajský úřad Pardubického kraje
Zpřístupnění aukce 27/6/2006 9:00[?]
Začátek aukce 27/6/2006 9:00
Konec aukce 27/6/2006 10:00:00
Ukončena 27/6/2006 10:01:00
Způsob ukončení neurčeno
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce Jedná se o sdružený nákup, organizovaný KÚ Pardubice, odbor zdravotnictví, zastoupený Ing. Alenou Slováčkovou. Subjekty sdruženého nákupu jsou zdravotnická zařízení s akutní lůžkovou péčí, jmenovitě Krajská nemocnice Pardubice, Nemocnice Chrudim, Nemocnice Litomyšl, Nemocnice Svitavy a Nmocnice Ústí nad Orlicí. Jedná se o nákup čistících prostředků pro výše uvedené subjekty, rozdělený podle předpokládané splatnosti. Základními kritérii je cena za jednotku a splatnost. Popis materiálu je uveden v přílohách aukce. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo nevyhlásit vítěz tohoto výběrového řízení. Případné vítěze osloví přímo zástupci jednotlivých nemocnic. Kontaktní osobou za KÚ Pardubice je Ing. Jiří Kučera, metodik odboru zdravotnictví. Technická podpora účastníkům aukce: Eva Jabůrková - tel.: 222 231 616, 775 569 781, info@economy.cz.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování10
Délka prodloužení5 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Savo - 1 l
Název položky Savo - 1 l
Popis položky
Množství 1500
Jednotka množství litrů
Váha 5.2 %
Cena (bez DPH) 20,50 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 20,50 CZK70 %
Splatnost   >= 2020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.2: Písek tekutý jemný - 600 gr
Název položky Písek tekutý jemný - 600 gr
Popis položky
Množství 1000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 19,20 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 19,20 CZK70 %
Splatnost   >= 2020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.3: Prostředek na mytí nádobí (Jar 5l)
Název položky Prostředek na mytí nádobí (Jar 5l)
Popis položky
Množství 1500
Jednotka množství litrů
Váha 0.8 %
Cena (bez DPH) 16,40 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 16,40 CZK70 %
Splatnost   >= 2020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.4: Savo - 1l
Název položky Savo - 1l
Popis položky
Množství 913
Jednotka množství litrů
Váha 3.6 %
Cena (bez DPH) 23,18 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 23,18 CZK70 %
Splatnost 180 dní   >= 18020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.5: Savo WC - 750 ml
Název položky Savo WC - 750 ml
Popis položky
Množství 867
Jednotka množství litrů
Váha 5.9 %
Cena (bez DPH) 39,85 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 39,85 CZK70 %
Splatnost 180 dní   >= 18020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.6: Písek tekutý jemný - 1 l
Název položky Písek tekutý jemný - 1 l
Popis položky
Množství 524
Jednotka množství kg
Váha 3.4 %
Cena (bez DPH) 38,50 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 38,50 CZK70 %
Splatnost 180 dní   >= 18020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.7: Prostředek na podlahy - 1 l
Název položky Prostředek na podlahy - 1 l
Popis položky
Množství 45
Jednotka množství litrů
Váha 0.12 %
Cena (bez DPH) 9,02 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 9,02 CZK70 %
Splatnost 180 dní   >= 18020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.8: Savo - 1 l
Název položky Savo - 1 l
Popis položky
Množství 1560
Jednotka množství litrů
Váha 5.56 %
Cena (bez DPH) 20,79 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 20,79 CZK70 %
Splatnost 90 dní   >= 9020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.9: Písek tekutý jemný - 1 l
Název položky Písek tekutý jemný - 1 l
Popis položky
Množství 3600
Jednotka množství litrů
Váha 26 %
Cena (bez DPH) 41,60 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 41,60 CZK70 %
Splatnost 90 dní   >= 9020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.10: Prostředek na podlahy - 1 l
Název položky Prostředek na podlahy - 1 l
Popis položky
Množství 480
Jednotka množství kg
Váha 2.2 %
Cena (bez DPH) 27,55 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 27,55 CZK70 %
Splatnost 90 dní   >= 9020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.11: Savo - 1 l
Název položky Savo - 1 l
Popis položky
Množství 1450
Jednotka množství litrů
Váha 6 %
Cena (bez DPH) 24,33 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 24,33 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.12: Savo WC - 750 ml
Název položky Savo WC - 750 ml
Popis položky
Množství 90
Jednotka množství litrů
Váha 0.4 %
Cena (bez DPH) 29,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 29,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.13: Savo WC - 750 ml
Název položky Savo WC - 750 ml
Popis položky
Množství 50
Jednotka množství ks
Váha 0.25 %
Cena (bez DPH) 29,60 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 29,60 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.14: Písek tekutý jemný - 500 g
Název položky Písek tekutý jemný - 500 g
Popis položky
Množství 20
Jednotka množství ks
Váha 0.12 %
Cena (bez DPH) 18,43 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 18,43 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.15: Prostředek na podlahy - 750 ml
Název položky Prostředek na podlahy - 750 ml
Popis položky
Množství 50
Jednotka množství ks
Váha 0.34 %
Cena (bez DPH) 39,96 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 39,96 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.16: Písek tekutý jemný - 1 l
Název položky Písek tekutý jemný - 1 l
Popis položky
Množství 1470
Jednotka množství litrů
Váha 15.11 %
Cena (bez DPH) 60,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 60,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.17: Prostředek na podlahy - 1 l (HIT, SAVO glanc)
Název položky Prostředek na podlahy - 1 l (HIT, SAVO glanc)
Popis položky
Množství 2070
Jednotka množství litrů
Váha 8.9 %
Cena (bez DPH) 25,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 25,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.18: 5P
Název položky 5P
Popis položky
Množství 1190
Jednotka množství litrů
Váha 6.1 %
Cena (bez DPH) 30,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 30,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
POLOŽKA Č.19: Kresosan
Název položky Kresosan
Popis položky
Množství 860
Jednotka množství litrů
Váha 6.8 %
Cena (bez DPH) 46,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 46,00 CZK70 %
Splatnost 270 dní   >= 27020 %
Nabídka náhradního plnění   - ANO10 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Čistící prostředky - popis zbožíotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce