eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Základní informace o aukci
Název aukce Nákup zdravotnického materiálu
Vypisovatel Krajský úřad Pardubického kraje
Zpřístupnění aukce 27/6/2006 10:00[?]
Začátek aukce 27/6/2006 10:00
Konec aukce 27/6/2006 11:15:00
Ukončena 27/6/2006 11:16:00
Způsob ukončení neurčeno
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce Jedná se o sdružený nákup, organizovaný KÚ Pardubice, odbor zdravotnictví, zastoupený Ing. Alenou Slováčkovou. Subjekty sdruženého nákupu jsou zdravotnická zařízení s akutní lůžkovou péčí, jmenovitě Krajská nemocnice Pardubice, Nemocnice Chrudim, Nemocnice Litomyšl, Nemocnice Svitavy a Nmocnice Ústí nad Orlicí. Jedná se o nákup zdravotnického materiálu pro výše uvedené subjekty, rozděleného podle předpokládané splatnosti. Základními kritérii je cena za jednotku a splatnost. Popis materiálu je uveden v přílohách aukce. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo nevyhlásit vítěz tohoto výběrového řízení. Případné vítěze osloví přímo zástupci jednotlivých nemocnic. Kontaktní osobou za KÚ Pardubice je Ing. Jiří Kučera, metodik odboru zdravotnictví. Technická podpora účastníkům aukce: Eva Jabůrková - tel.: 222 231 616, 775 569 781, info@economy.cz.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování10
Délka prodloužení5 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Stříkačka injekční 2 ml
Název položky Stříkačka injekční 2 ml
Popis položky
Množství 60000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,49 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,49 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.2: Stříkačka injekční 5 ml
Název položky Stříkačka injekční 5 ml
Popis položky
Množství 73000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,70 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,70 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.3: Stříkačka injekční 10ml
Název položky Stříkačka injekční 10ml
Popis položky
Množství 86000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,95 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,95 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.4: Stříkačka injekční 20 ml
Název položky Stříkačka injekční 20 ml
Popis položky
Množství 63000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 1,75 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 1,75 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.5: Jehla injekční růžová 18G 1,2x40mm
Název položky Jehla injekční růžová 18G 1,2x40mm
Popis položky
Množství 95000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,34 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,34 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.6: Jehla injekční žlutá 20G 0,9x40mm
Název položky Jehla injekční žlutá 20G 0,9x40mm
Popis položky
Množství 60000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,34 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,34 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.7: Jehla injekční zelená 21G 0,8x40mm
Název položky Jehla injekční zelená 21G 0,8x40mm
Popis položky
Množství 30000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,34 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,34 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.8: Jehla injekční černá 22G 0,7x40mm
Název položky Jehla injekční černá 22G 0,7x40mm
Popis položky
Množství 20000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,34 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,34 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.9: Jehla injekční modrá 23G 0,6x40mm
Název položky Jehla injekční modrá 23G 0,6x40mm
Popis položky
Množství 15000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,34 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,34 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.10: Jehla injekční oranžová 25G 0,5x25mm
Název položky Jehla injekční oranžová 25G 0,5x25mm
Popis položky
Množství 6000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,34 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,34 CZK75 %
Splatnost   >= 36025 %
POLOŽKA Č.11: Stříkačka injekční 2 ml
Název položky Stříkačka injekční 2 ml
Popis položky
Množství 38000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,40 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,40 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.12: Stříkačka injekční 5 ml
Název položky Stříkačka injekční 5 ml
Popis položky
Množství 35000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,58 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,58 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.13: Stříkačka injekční 10ml
Název položky Stříkačka injekční 10ml
Popis položky
Množství 30000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,85 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,85 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.14: Stříkačka injekční 20 ml
Název položky Stříkačka injekční 20 ml
Popis položky
Množství 10000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 1,39 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 1,39 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.15: Jehla injekční růžová 18G 1,2x40mm
Název položky Jehla injekční růžová 18G 1,2x40mm
Popis položky
Množství 45000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,49 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,49 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.16: Jehla injekční žlutá 20G 0,9x40mm
Název položky Jehla injekční žlutá 20G 0,9x40mm
Popis položky
Množství 5000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,41 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,41 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.17: Jehla injekční zelená 21G 0,8x40mm
Název položky Jehla injekční zelená 21G 0,8x40mm
Popis položky
Množství 10000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,41 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,41 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.18: Jehla injekční černá 22G 0,7x40mm
Název položky Jehla injekční černá 22G 0,7x40mm
Popis položky
Množství 20000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,41 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,41 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.19: Jehla injekční modrá 23G 0,6x40mm
Název položky Jehla injekční modrá 23G 0,6x40mm
Popis položky
Množství 2500
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,44 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,44 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.20: Jehla injekční oranžová 25G 0,5x25mm
Název položky Jehla injekční oranžová 25G 0,5x25mm
Popis položky
Množství 15000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,41 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,41 CZK75 %
Splatnost   >= 18025 %
POLOŽKA Č.21: Stříkačka injekční 2 ml
Název položky Stříkačka injekční 2 ml
Popis položky
Množství 238000
Jednotka množství ks
Váha 3.4 %
Cena (bez DPH) 0,50 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,50 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.22: Stříkačka injekční 5 ml
Název položky Stříkačka injekční 5 ml
Popis položky
Množství 329000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,75 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,75 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.23: Stříkačka injekční 10ml
Název položky Stříkačka injekční 10ml
Popis položky
Množství 209600
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 1,05 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 1,05 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.24: Stříkačka injekční 20 ml
Název položky Stříkačka injekční 20 ml
Popis položky
Množství 169700
Jednotka množství ks
Váha 3.4 %
Cena (bez DPH) 1,85 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 1,85 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.25: Jehla injekční růžová 18G 1,2x40mm
Název položky Jehla injekční růžová 18G 1,2x40mm
Popis položky
Množství 140000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,53 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,53 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.26: Jehla injekční žlutá 20G 0,9x40mm
Název položky Jehla injekční žlutá 20G 0,9x40mm
Popis položky
Množství 112500
Jednotka množství ks
Váha 3.3 %
Cena (bez DPH) 0,48 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,48 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.27: Jehla injekční zelená 21G 0,8x40mm
Název položky Jehla injekční zelená 21G 0,8x40mm
Popis položky
Množství 147000
Jednotka množství ks
Váha 3.4 %
Cena (bez DPH) 0,48 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,48 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.28: Jehla injekční černá 22G 0,7x40mm
Název položky Jehla injekční černá 22G 0,7x40mm
Popis položky
Množství 142800
Jednotka množství ks
Váha 3.3 %
Cena (bez DPH) 0,53 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,53 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.29: Jehla injekční modrá 23G 0,6x40mm
Název položky Jehla injekční modrá 23G 0,6x40mm
Popis položky
Množství 15000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,36 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,36 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.30: Jehla injekční modrá 23G 0,6x30mm
Název položky Jehla injekční modrá 23G 0,6x30mm
Popis položky
Množství 20000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,48 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,48 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
POLOŽKA Č.31: Jehla injekční oranžová 25G 0,5x25mm
Název položky Jehla injekční oranžová 25G 0,5x25mm
Popis položky
Množství 84000
Jednotka množství ks
Váha 3.2 %
Cena (bez DPH) 0,48 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 0,48 CZK75 %
Splatnost   >= 30025 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Popis - injekční jehlyotevřít / uložit
Popis - injekční stříkačkyotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce