eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:3/16/2012 11:25:40 AM
Základní informace o aukci
Název aukce nekovový materiál
Vypisovatel LOM PRAHA s.p.
Zpřístupnění aukce 16/3/2012 12:00[?]
Začátek aukce 20/3/2012 10:00
Konec aukce 20/3/2012 11:00:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice. Aukce = výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy. LOM PRAHA, s.p. je oprávněn kdykoliv před přijmutím nabídky zrušit výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy a neuzavřít smlouvu bez uvedení důvodu. Žádný z navrhovatelů nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisjících se zpracováním a podáním návrhu. Uchazeč není povinen odebrat celkové nabízené množství položky, v nabídce uvede množství o které má zájem. Uvedená cena u položek je za jednotku. Celkové uvedené množství bude upřesněno před podpisem smlouvy. K jednotlivým položkám je možné dodat jakostní doklady.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování15
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: TYČ KR 32 ERTALON 6SA NATUR SILON
Název položky TYČ KR 32 ERTALON 6SA NATUR SILON
Popis položky
Množství 2
Jednotka množství KG
Váha 0.72 %
Cena (bez DPH) 240,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.2: TYČ KR 45 PA-6 G SILON
Název položky TYČ KR 45 PA-6 G SILON
Popis položky
Množství 2
Jednotka množství KG
Váha 0.54 %
Cena (bez DPH) 180,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.3: DESKA P 20-ČSN 64 3211.1 NOVODUR
Název položky DESKA P 20-ČSN 64 3211.1 NOVODUR
Popis položky
Množství 24
Jednotka množství KG
Váha 2.16 %
Cena (bez DPH) 60,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.4: TYČ KR 16 PTFE (FLEXON)
Název položky TYČ KR 16 PTFE (FLEXON)
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství KG
Váha 1.2 %
Cena (bez DPH) 800,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.5: DESKA P 3-PND 72-448-82 PTFE (FLEXON)
Název položky DESKA P 3-PND 72-448-82 PTFE (FLEXON)
Popis položky
Množství 10
Jednotka množství KG
Váha 17.28 %
Cena (bez DPH) 1 150,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.6: TYČ KR 25-PMMA LITÁ-000 (ČIRÁ)UMAPLEX
Název položky TYČ KR 25-PMMA LITÁ-000 (ČIRÁ)UMAPLEX
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 7.89 %
Cena (bez DPH) 1 750,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.7: TYČ KR 40-PMMA LITÁ-000 (ČIRÁ)
Název položky TYČ KR 40-PMMA LITÁ-000 (ČIRÁ)
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství KG
Váha 3.01 %
Cena (bez DPH) 2 000,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.8: DESKA P1 PMMA LITÝ RSPEX 2050X1250MM
Název položky DESKA P1 PMMA LITÝ RSPEX 2050X1250MM
Popis položky
Množství 2
Jednotka množství KG
Váha 2.86 %
Cena (bez DPH) 950,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.9: TYČ KR 50 ČSN 64 4518.0 TEXTIT (UMATEX)
Název položky TYČ KR 50 ČSN 64 4518.0 TEXTIT (UMATEX)
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství KG
Váha 0.68 %
Cena (bez DPH) 450,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.10: DESKA P 60 ČSN 64 4512.1 TEXTIT (UMATEX)
Název položky DESKA P 60 ČSN 64 4512.1 TEXTIT (UMATEX)
Popis položky
Množství 53
Jednotka množství KG
Váha 3.98 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.11: DESKA P 1 AXPET ČIRÝ 1250X2050
Název položky DESKA P 1 AXPET ČIRÝ 1250X2050
Popis položky
Množství 57
Jednotka množství KS
Váha 59.11 %
Cena (bez DPH) 690,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.12: DESKA P 0,5 PMMA
Název položky DESKA P 0,5 PMMA
Popis položky
Množství 2
Jednotka množství M2
Váha 0.57 %
Cena (bez DPH) 190,00 CZK
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce