eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:3/12/2013 3:58:09 PM
Základní informace o aukci
Název aukce Nákup osobních počítačů a souvisejících služeb
Vypisovatel Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
Zpřístupnění aukce 13/3/2013 16:30[?]
Začátek aukce 21/3/2013 10:00
Konec aukce 21/3/2013 10:51:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Nákup 179 ks osobních počítačů značky HP, Dell nebo Lenovo a souvisejících služeb dle specifikace z 1. kola poptávkového řízení. Dodavatel si může zvolit, zda dodá počítače značky HP, Dell nebo Lenovo. Nabídkovou cenu uveďte za 1 ks v CZK, bez DPH, DDU TPCA Kolín, Ovčáry, včetně klávesnice, myši, požadované záruky a všech souvisejících nákladů na dopravu apod. Platba na fakturu s minimální splatností 30dnů + doba do konce měsíce. Pro již registrované dodavatele TPCA platí již dříve dohodnuté platební podmínky. Dodavatel musí akceptovat všeobecné obchodní podmínky TPCA - viz příloha Dodavatel musí přesně dodržet specifikaci poptávaného, v případě nedodržení bude z aukce vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z účastníků, aukci stornovat popř. vyhlásit další kolo a to i jiným způsobem než formou internetové aukce. Průběh aukce je možné si nahrávat. K tomuto účelu Vám provozovatel aukce (společnost Allytrade(Economy.cz)) poskytne zdarma příslušný software. Bez této nahrávky nebude možné řešit jakékoliv reklamace na průběh aukce.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakováníNeomezené opakování
Délka prodloužení2 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení10 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Osobní počítač
Název položky Osobní počítač
Popis položky
Množství 179
Jednotka množství kus
Váha 80 %
Cena (bez DPH) 9 000,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 50,00 
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: Požadované služby
Název položky Požadované služby
Popis položky
Množství 179
Jednotka množství kus
Váha 20 %
Cena (bez DPH) 300,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 10,00 
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Specifikaceotevřít / uložit
Všeobecné obchodní podmínky TPCAotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce