eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:10/10/2012 3:45:17 PM
Základní informace o aukci
Název aukce Nákup chlazeného kuřecího masa
Vypisovatel CENTRUM BABYLON a.s.
Zpřístupnění aukce 15/10/2012 9:00[?]
Začátek aukce 19/10/2012 11:00
Konec aukce 19/10/2012 11:40:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce Množství u každé položky je průměrný roční objem. Ceny, prosím, uvádějte za 1 kg BEZ DPH, a to včetně dopravy poptávaného zboží do Centra Babylon, a.s. Splatnost Centra Babylon je 30 dní, vítězný dodavatel musí poskytnout minimálně 2 závozní dny. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s dodávkami. Nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná! Kontaktní osoba za CENTRUM BABYLON a.s. je p. Jan Arnold, tel.: 485 249 202, e-mail: arnold@centrumbabylon.cz. Zadavatel si vyhrazuje právo aukci prodloužit. Zadavatel si vyhrazuje právo neurčit žádného vítěze aukce. Sledujte, prosím, Chat přímo v aukční síni. V případě dotazů se systémem kontaktujte zákaznickou podporu na tel.: 222 231 616.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování10
Délka prodloužení2 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování0
Délka prodloužení0 minuty
Spustit, když0 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Kuře chlazené
Název položky Kuře chlazené
Popis položky
Množství 1999
Jednotka množství kg
Váha 13.36 %
Cena (bez DPH) 46,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: Kuřecí prsa chlazená
Název položky Kuřecí prsa chlazená
Popis položky
Množství 6277
Jednotka množství kg
Váha 41.93 %
Cena (bez DPH) 83,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
POLOŽKA Č.3: Kuřecí stehna chlazená
Název položky Kuřecí stehna chlazená
Popis položky
Množství 1911
Jednotka množství kg
Váha 12.77 %
Cena (bez DPH) 48,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
POLOŽKA Č.4: Kuřecí paličky chlazené
Název položky Kuřecí paličky chlazené
Popis položky
Množství 1978
Jednotka množství kg
Váha 13.22 %
Cena (bez DPH) 55,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
POLOŽKA Č.5: Krůtí prsa chlazená
Název položky Krůtí prsa chlazená
Popis položky
Množství 2802
Jednotka množství kg
Váha 18.72 %
Cena (bez DPH) 112,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce