eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:8/5/2011 10:26:01 AM
Základní informace o aukci
Název aukce Nákup ovoce
Vypisovatel PALATA - Domov pro zrakově postižené
Zpřístupnění aukce 5/8/2011 10:00[?]
Začátek aukce 5/8/2011 10:00
Konec aukce 5/8/2011 12:03:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Ceny, prosím, uvádějte vždy za 1 měrnou jednotku, včetně DPH! Každá položka obsahuje i popis produktu! S vítězem aukce bude uzavřena smlouva na dobu od 01.08.2011 do 31.12.2011, s měsíční výpovědní lhůtou. Množství u jednotlivých položek aukce je přibližné množství odběru za období půl rok. Zboží bude odebíráno od vítězného dodavatele od uzavření smlouvy, a to průběžně na základě objednávek. Zadavatel nezaručuje přesný odběr. Fakturace bude probíhat dle skutečného odběru. Podmínky aukce: - Standardní závoz pondělí až sobota do 6,00 hodin. - Je možný expresní závoz do x hodin od objednání (svou nabídku na tento bod, prosím, uvádějte do zadaného kritéria v aukční síni)? - Uchazeč musí po celou dobu plnění aktivně poskytovat zadavateli akční ceny sortimentu. - Nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná! Včetně DPH. - Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s dodávkami. Dle skladby jídelních lístků možnost výběru z dalších druhů. Zadavatel si vyhrazuje právo aukci prodloužit. Zadavatel si vyhrazuje právo neurčit žádného vítěze aukce. Sledujte, prosím, Chat přímo v aukční síni. V případě dotazů se systémem kontaktujte zákaznickou podporu na tel.: 222 231 616. Kontaktní osoba za Domov pro zrakově postižené Palata je p. Zdeněk Pacholík, tel.: 257 311 930, e-mail: pacholik@palata.cz. Vítězný účastník uhradí provozovateli systému AllyTrade provizi ve výši 2 % za zprostředkování obchodu.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení3 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování10
Délka prodloužení3 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: jahody
Název položky jahody
Popis položky
Množství 50
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: jahody
Název položky jahody
Popis položky
Množství 100
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.3: ananas
Název položky ananas
Popis položky
Množství 30
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.4: meloun
Název položky meloun
Popis položky
Množství 200
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.5: kiwi koš 14
Název položky kiwi koš 14
Popis položky
Množství 1000
Jednotka množství ks
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.6: kiwi volné
Název položky kiwi volné
Popis položky
Množství 350
Jednotka množství ks
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.7: broskev
Název položky broskev
Popis položky
Množství 200
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.8: hrozno bílé
Název položky hrozno bílé
Popis položky
Množství 300
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.9: pomeranč
Název položky pomeranč
Popis položky
Množství 1000
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.10: pomeranč
Název položky pomeranč
Popis položky
Množství 2500
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.11: citrón
Název položky citrón
Popis položky
Množství 20
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.12: mandarinka
Název položky mandarinka
Popis položky
Množství 600
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.13: banán
Název položky banán
Popis položky
Množství 700
Jednotka množství kg
Váha 7.14 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.14: jablka
Název položky jablka
Popis položky
Množství 3000
Jednotka množství kg
Váha 7.18 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce
(Tento report Vám bude zaslán s emailem o ukončení aukce nebo si ho můžete stáhnout[?]