eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:3/7/2012 1:56:09 PM
Základní informace o aukci
Název aukce odprodej hutního materiálu - tyče 4HR a 6HR
Vypisovatel LOM PRAHA s.p.
Zpřístupnění aukce 7/3/2012 14:00[?]
Začátek aukce 9/3/2012 10:00
Konec aukce 9/3/2012 11:15:00
Typ aukce anglická prodejní
jednoduchá
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice. Aukce = výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy. LOM PRAHA, s.p. je oprávněn kdykoliv před přijmutím nabídky zrušit výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy a neuzavřít smlouvu bez uvedení důvodu. Žádný z navrhovatelů nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisjících se zpracováním a podáním návrhu. Uchazeč není povinen odebrat celkové nabízené množství položky, v nabídce uvede množství o které má zájem. Uvedená cena u položek je za jednotku. Celkové uvedené množství bude upřesněno před podpisem smlouvy. K jednotlivým položkám je možné dodat jakostní doklady.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování15
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: TYČ 4HR 17 12090
Název položky TYČ 4HR 17 12090
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.2: TYČ 4HR 25 11373.0.426530
Název položky TYČ 4HR 25 11373.0.426530
Popis položky
Množství 457
Jednotka množství KG
Váha 1.67 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.3: TYČ 4HR 20 11375-0
Název položky TYČ 4HR 20 11375-0
Popis položky
Množství 45
Jednotka množství KG
Váha 0.16 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.4: TYČ 4HR 16 11600.0.426520
Název položky TYČ 4HR 16 11600.0.426520
Popis položky
Množství 82
Jednotka množství KG
Váha 0.3 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.5: TYČ 4HR 20 19312.3.425520
Název položky TYČ 4HR 20 19312.3.425520
Popis položky
Množství 52
Jednotka množství KG
Váha 0.85 %
Cena (bez DPH) 45,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.6: TYČ 4HR 80 19312-3
Název položky TYČ 4HR 80 19312-3
Popis položky
Množství 113
Jednotka množství KG
Váha 1.24 %
Cena (bez DPH) 30,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.7: TYČ 4HR 25 19436.3
Název položky TYČ 4HR 25 19436.3
Popis položky
Množství 20
Jednotka množství KG
Váha 0.33 %
Cena (bez DPH) 45,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.8: TYČ 4HR 20 19436.3.425520
Název položky TYČ 4HR 20 19436.3.425520
Popis položky
Množství 137
Jednotka množství KG
Váha 2.5 %
Cena (bez DPH) 50,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.9: TYČ 4HR 40 19436-3-425520
Název položky TYČ 4HR 40 19436-3-425520
Popis položky
Množství 140
Jednotka množství KG
Váha 2.71 %
Cena (bez DPH) 53,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.10: TYČ 4HR 45 19800-3
Název položky TYČ 4HR 45 19800-3
Popis položky
Množství 12
Jednotka množství KG
Váha 0.15 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.11: TYČ 4HR 30 19810-3
Název položky TYČ 4HR 30 19810-3
Popis položky
Množství 13
Jednotka množství KG
Váha 0.09 %
Cena (bez DPH) 20,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.12: TYČ 4HR 12 19824.3
Název položky TYČ 4HR 12 19824.3
Popis položky
Množství 65
Jednotka množství KG
Váha 0.24 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.13: TYČ 4HR 16 19824.3
Název položky TYČ 4HR 16 19824.3
Popis položky
Množství 32
Jednotka množství KG
Váha 0.12 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.14: TYČ 4HR 30 19824.3
Název položky TYČ 4HR 30 19824.3
Popis položky
Množství 50
Jednotka množství KG
Váha 0.46 %
Cena (bez DPH) 25,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.15: TYČ 4HR 60 19824-3
Název položky TYČ 4HR 60 19824-3
Popis položky
Množství 12
Jednotka množství KG
Váha 0.11 %
Cena (bez DPH) 25,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.16: TYČ 6HR 8(TAŽENÝ) 11120.0.426530
Název položky TYČ 6HR 8(TAŽENÝ) 11120.0.426530
Popis položky
Množství 137
Jednotka množství KG
Váha 0.75 %
Cena (bez DPH) 15,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.17: TYČ 6HR 17(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Název položky TYČ 6HR 17(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Popis položky
Množství 19
Jednotka množství KG
Váha 0.07 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.18: TYČ 6HR 19(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Název položky TYČ 6HR 19(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Popis položky
Množství 101
Jednotka množství KG
Váha 0.37 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.19: TYČ 6HR 24(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Název položky TYČ 6HR 24(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Popis položky
Množství 139
Jednotka množství KG
Váha 0.51 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.20: TYČ 6HR 30(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Název položky TYČ 6HR 30(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Popis položky
Množství 83
Jednotka množství KG
Váha 0.3 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.21: TYČ 6HR 46(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Název položky TYČ 6HR 46(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Popis položky
Množství 143
Jednotka množství KG
Váha 0.52 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.22: TYČ 6HR 50(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Název položky TYČ 6HR 50(TAŽENÝ) 11373.0.426530
Popis položky
Množství 53
Jednotka množství KG
Váha 0.19 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.23: TYČ 6HR 9 VÁLCOVANÝ 11373-0
Název položky TYČ 6HR 9 VÁLCOVANÝ 11373-0
Popis položky
Množství 3
Jednotka množství KG
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.24: TYČ 6HR 60(TAŽENÝ) 11375.0.426530
Název položky TYČ 6HR 60(TAŽENÝ) 11375.0.426530
Popis položky
Množství 265
Jednotka množství KG
Váha 0.97 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.25: TYČ 6HR 10(TAŽENÝ) 11423.0.426530
Název položky TYČ 6HR 10(TAŽENÝ) 11423.0.426530
Popis položky
Množství 6
Jednotka množství KG
Váha 0.02 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.26: TYČ 6HR 17(TAŽENÝ) 11600.0
Název položky TYČ 6HR 17(TAŽENÝ) 11600.0
Popis položky
Množství 49
Jednotka množství KG
Váha 0.39 %
Cena (bez DPH) 22,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.27: TYČ 6HR 19(TAŽENÝ) 11600.0
Název položky TYČ 6HR 19(TAŽENÝ) 11600.0
Popis položky
Množství 21
Jednotka množství KG
Váha 0.08 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.28: TYČ 6HR 32(TAŽENÝ) 11600.0
Název položky TYČ 6HR 32(TAŽENÝ) 11600.0
Popis položky
Množství 68
Jednotka množství KG
Váha 0.25 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.29: TYČ 6HR 9(TAŽENÝ) 11600.0.426530
Název položky TYČ 6HR 9(TAŽENÝ) 11600.0.426530
Popis položky
Množství 12
Jednotka množství KG
Váha 0.04 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.30: TYČ 6HR 41 VÁLCOVANÝ 12020-1
Název položky TYČ 6HR 41 VÁLCOVANÝ 12020-1
Popis položky
Množství 4
Jednotka množství KG
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.31: TYČ 6HR 24(TAŽENÝ) 12024.6
Název položky TYČ 6HR 24(TAŽENÝ) 12024.6
Popis položky
Množství 8
Jednotka množství KG
Váha 0.06 %
Cena (bez DPH) 22,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.32: TYČ 6HR 46(TAŽENÝ) 12040.2.426530
Název položky TYČ 6HR 46(TAŽENÝ) 12040.2.426530
Popis položky
Množství 354
Jednotka množství KG
Váha 1.29 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.33: TYČ 6HR 41(TAŽENÝ) 12040.6.426530
Název položky TYČ 6HR 41(TAŽENÝ) 12040.6.426530
Popis položky
Množství 124
Jednotka množství KG
Váha 0.45 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.34: TYČ 6HR 60(TAŽENÝ) 12050.1.426530
Název položky TYČ 6HR 60(TAŽENÝ) 12050.1.426530
Popis položky
Množství 274
Jednotka množství KG
Váha 1 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.35: TYČ 6HR 14(TAŽENÝ) 13240
Název položky TYČ 6HR 14(TAŽENÝ) 13240
Popis položky
Množství 28
Jednotka množství KG
Váha 0.1 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.36: TYČ 6HR 14 VÁLCOVANÝ 14220-2
Název položky TYČ 6HR 14 VÁLCOVANÝ 14220-2
Popis položky
Množství 13
Jednotka množství KG
Váha 0.05 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.37: TYČ 6HR 5 VÁLCOVANÝ 15230-3
Název položky TYČ 6HR 5 VÁLCOVANÝ 15230-3
Popis položky
Množství 9
Jednotka množství KG
Váha 0.03 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.38: TYČ 6HR 15 VÁLCOVANÝ 15230-7
Název položky TYČ 6HR 15 VÁLCOVANÝ 15230-7
Popis položky
Množství 28
Jednotka množství KG
Váha 0.1 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.39: TYČ 6HR 24(TAŽENÝ) 15236.3
Název položky TYČ 6HR 24(TAŽENÝ) 15236.3
Popis položky
Množství 59
Jednotka množství KG
Váha 0.43 %
Cena (bez DPH) 20,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.40: 1TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ 16532-3
Název položky 1TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ 16532-3
Popis položky
Množství 359
Jednotka množství KG
Váha 2.62 %
Cena (bez DPH) 20,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.41: TYČ 6HR 19 VÁLCOVANÝ 17027-2
Název položky TYČ 6HR 19 VÁLCOVANÝ 17027-2
Popis položky
Množství 28
Jednotka množství KG
Váha 0.2 %
Cena (bez DPH) 20,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.42: TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ 16640-3
Název položky TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ 16640-3
Popis položky
Množství 14
Jednotka množství KG
Váha 0.05 %
Cena (bez DPH) 10,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.43: TYČ 6HR 12 VÁLCOVANÝ L-AK1NI2-425530
Název položky TYČ 6HR 12 VÁLCOVANÝ L-AK1NI2-425530
Popis položky
Množství 452
Jednotka množství KG
Váha 5.78 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.44: TYČ 6HR 9 VÁLCOVANÝ L-AK1NI2-425530
Název položky TYČ 6HR 9 VÁLCOVANÝ L-AK1NI2-425530
Popis položky
Množství 1228
Jednotka množství KG
Váha 15.7 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.45: TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ L-AK1TD2-425530
Název položky TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ L-AK1TD2-425530
Popis položky
Množství 335
Jednotka množství KG
Váha 4.28 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.46: TYČ 6HR 22 VÁLCOVANÝ L-AK1TD2-425530
Název položky TYČ 6HR 22 VÁLCOVANÝ L-AK1TD2-425530
Popis položky
Množství 830
Jednotka množství KG
Váha 10.68 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.47: TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ L-AK1TD7-425530
Název položky TYČ 6HR 17 VÁLCOVANÝ L-AK1TD7-425530
Popis položky
Množství 1041
Jednotka množství KG
Váha 13.31 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.48: TYČ 6HR 14 VÁLCOVANÝ L-AKRS2
Název položky TYČ 6HR 14 VÁLCOVANÝ L-AKRS2
Popis položky
Množství 200
Jednotka množství KG
Váha 4.31 %
Cena (bez DPH) 59,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.49: TYČ 6HR 9 VÁLCOVANÝ L-AKVS4-425530
Název položky TYČ 6HR 9 VÁLCOVANÝ L-AKVS4-425530
Popis položky
Množství 1338
Jednotka množství KG
Váha 17.11 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.50: TYČ 6HR 11 VÁLCOVANÝ L-AKVS4ONL2110-7
Název položky TYČ 6HR 11 VÁLCOVANÝ L-AKVS4ONL2110-7
Popis položky
Množství 550
Jednotka množství KG
Váha 7.03 %
Cena (bez DPH) 35,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce