eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Základní informace o aukci
Název aukce Bytový komplex Na Slupi - výtokové armatury HANSGROHE, Raf polar
Vypisovatel HOCHTIEF VSB a.s.
Zpřístupnění aukce 17/10/2006 14:00[?]
Začátek aukce 17/10/2006 14:00
Konec aukce 17/10/2006 15:35:00
Ukončena 17/10/2006 15:36:00
Způsob ukončení neurčeno
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Kontaktní osoba: Ing. Martin Smetana - tel.: 606 658 269. Doprava na stavbu v ucelených dílech a termínech dle požadavku stavby (1. pol. 2007). Součástí dodávky je: doprava na stavbu v ucelených dílech a termínech dle požadavků SUB, možná záloha po podpisu kupní smlouvy 60 %, platnost nabídky do 12/2007. Závazná podmínka u všech jednotkových cen výrobků Hansgrohe je zachovat poměr "jednotková cena a cena po slevě" totožný, tzn. výše slevy na výrobky Hansgrohe bude z akt. ceníku jednotná.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování5
Délka prodloužení5 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Výtokové armatury HANSGROHE, Raf polar
Název položky Výtokové armatury HANSGROHE, Raf polar
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství zakázka
Váha 100 %
Cena (bez DPH) 7 017 524,00 CZK
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 7 017 524,00 CZK100 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
BKNS_armatury_soupis_AUKCE_finalotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce