eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:2/4/2014 2:07:08 PM
Základní informace o aukci
Název aukce Likvidace odpadů z provozu ČOV Otrokovice vč. dopravy
Vypisovatel TOMA, a.s.
Zpřístupnění aukce 5/2/2014 8:00[?]
Začátek aukce 7/2/2014 10:00
Konec aukce 7/2/2014 10:30:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce Likvidace odpadů z provozu ČOV Otrokovice, vč. dopravy z areálu ČOV na místo určení. Odvodněný kal: kat. č.: 190805 – kal z čištění komunálních odpadních vod množství kalů: cca 6 000 – 9 000 t/rok sušina: cca 37% zařazení odpadu: ,,O“ dle platného osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu Shrabky z česlí: kat. č.: 190801 množství : cca 200 t/rok zařazení odpadu: ,,O“ odpad z lapáku písku: kat. č.: 190802 množství : cca 200 t/rok zařazení odpadu: ,,O“ odpad z čištění kanalizace: kat. č.: 200306 množství : cca 150 t/rok zařazení odpadu: ,,O“ Požadovaná kritéria a podmínky: - cenová kalkulace vč. dopravy (Kč bez DPH / t) - nabídky lze podávat i na jednotlivé položky samostatně Kontaktní osoba pro poskytování doplňujících informací: Doplňující informace, popř. i možnost obhlídky místa realizace Vám poskytne: Jméno: Petr Štěpánek Telefon: 737215204 E-mail: stepanek@tomaas.cz
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Shrabky z česlí
Název položky Shrabky z česlí
Popis položky
Množství 200
Jednotka množství t
Váha 2.34 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: Odpad z lapáku písku
Název položky Odpad z lapáku písku
Popis položky
Množství 200
Jednotka množství t
Váha 2.34 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.3: Odpad z čištění kanalizace
Název položky Odpad z čištění kanalizace
Popis položky
Množství 150
Jednotka množství t
Váha 1.75 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.4: Odvodněný kal
Název položky Odvodněný kal
Popis položky
Množství 8000
Jednotka množství t
Váha 93.57 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Protokol - písekotevřít / uložit
Text poptávky, informace, kontaktotevřít / uložit
Protokol - odpad z kanalizaceotevřít / uložit
Protokol - shrabkyotevřít / uložit
Protokol - kalotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce
(Tento report Vám bude zaslán s emailem o ukončení aukce nebo si ho můžete stáhnout[?]