eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:6/21/2011 10:28:51 AM
Základní informace o aukci
Název aukce Nákup nového služebního automobilu
Vypisovatel Státní oblastní archiv v Praze
Zpřístupnění aukce 22/6/2011 8:00[?]
Začátek aukce 22/6/2011 8:00
Konec aukce 22/6/2011 12:00:00
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Předmětem akce je nákup nového služebního automobilu dle písemné výzvy v příloze. Pozn.: provizi za provedenou aukci hradí společnost s vítěznou nabídkou ve výši 2%.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Celková cena požadovaného vozu
Název položky Celková cena požadovaného vozu
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství kus
Váha 100 %
Cena (vč. DPH) 370 000,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   <= 370 000,00 60 %
Cena normohodiny servisu   <= 65020 %
dostupnost autorizovaného servisu v km   <= 3520 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Písemná výzva otevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce