eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:3/22/2011 10:35:32 AM
Základní informace o aukci
Název aukce Papír xero A4 80g
Vypisovatel Státní fond dopravní infrastruktury
Zpřístupnění aukce 22/3/2011 12:00[?]
Začátek aukce 28/3/2011 10:00
Konec aukce 28/3/2011 10:30:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce S případnými dotazy se obracejte na paní Budinskou, tel. č. 724 828 108 Vítězný dodavatel uhradí provozovateli portálu 2% z vysoutěžené částky bez DPH
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování0
Délka prodloužení0 minuty
Spustit, když0 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování0
Délka prodloužení0 minuty
Spustit, když0 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Xero papír A4 80g
Název položky Xero papír A4 80g
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství paleta
Váha 100 %
Cena (bez DPH) 105,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce