eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:11/9/2010 10:30:14 AM
Základní informace o aukci
Název aukce Elektrorevize budovy a přístrojů
Vypisovatel Domov pro seniory Hortenzie
Zpřístupnění aukce 9/11/2010 14:00[?]
Začátek aukce 22/11/2010 9:00
Konec aukce 22/11/2010 10:36:00
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Předmětem elektronické online aukce je elektrorevize budovy a přístojů. Jedná se o budovu o 4 patrech (suterén, přízemí, 2 patra). Prohlídka předmětu aukce se bude konat 15. a 16. listopadu 2010 od 09:00 hod do 13:00 hod. Účastníci se musí zúčastnit prohlídky předmětu aukce. Předmět aukce (tzn. zařízení k elektrorevizi) naleznete, prosím, v příloze aukce! Účastníci musí podat celkovou cenu za všechna zařízení i za budovu, tzn. sumu za všechny položky uvedené v příloze aukce + budovu. Nabídková cena musí být konečná a nepřekročitelná! Včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním předmětu aukce. Zadavatel si vyhrazuje právo aukci prodloužit. Zadavatel si vyhrazuje právo neurčit žádného vítěze aukce. Sledujte prosím Chat přímo v aukční síni. V případě jakéhokoliv dotazu k systému, prosím, kontaktujte zákaznickou podporu na tel.: 222 231 616. Kontaktní osoba za Domov pro seniory Hortenzie je pí Oberlandová - tel.: 283 981 100. Vítězný účastník uhradí provozovateli systému AllyTrade provizi ve výši 2 % za zprostředkování obchodu.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakováníNeomezené opakování
Délka prodloužení3 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování10
Délka prodloužení3 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Elektrorevize budovy a přístrojů
Název položky Elektrorevize budovy a přístrojů
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství zakázka
Váha 100 %
Cena (vč. DPH) Nezadána
Min.Krok
Max.Krok
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
Zařízení musí být revidováno podle platných norem   - ANO0 %
Společnost musí poskytnout a zajistit technika, který bude v budoucnu schopen pružně zajišťovat i případné opravy (např. jističe a vedení)   - ANO0 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Seznam zařízení k elektroreviziotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce
(Tento report Vám bude zaslán s emailem o ukončení aukce nebo si ho můžete stáhnout[?]