eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:4/19/2012 1:18:31 PM
Základní informace o aukci
Název aukce Spojovací materiál - šrouby
Vypisovatel LOM PRAHA s.p.
Zpřístupnění aukce 19/4/2012 15:00[?]
Začátek aukce 23/4/2012 10:00
Konec aukce 23/4/2012 11:00:00
Typ aukce anglická prodejní
jednoduchá
Předmět nabídky Kterákoliv položka v aukci !
Popis aukce LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice. Aukce = výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy. LOM PRAHA, s.p. je oprávněn kdykoliv před přijmutím nabídky zrušit výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy a neuzavřít smlouvu bez uvedení důvodu. Žádný z navrhovatelů nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisjících se zpracováním a podáním návrhu. Uchazeč není povinen odebrat celkové nabízené množství položek, v nabídce uvede množství o kterou položku a množství má zájem. Uvedená cena u položek je za celkovou cenu všech kusů uvedených v položce . Bližší rozdělení položky je uvedeno jejím popisu. Šrouby jsou rozděleny dle jednotlivých ČSN nebo DIN do položek s uvedením počtu kusů a ceny za ks . Souhrný seznam šroubů je také uveden v příloze. Celkové uvedené množství bude upřesněno před podpisem smlouvy. K jednotlivým položkám je možné dodat jakostní doklady.LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice. Odběratel zajistí vlastní odvoz. Kontaktní osoba Ing. Vratislav Marek tel.: 724374786 a p. Dušan Goš tel.: 602528578.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování15
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Šroub ČSN 02 1101 se šestihr. hlavou a částečným závitem
Název položky Šroub ČSN 02 1101 se šestihr. hlavou a částečným závitem
Popis položky
Množství 1791
Jednotka množství KS
Váha 0.76 %
Cena (bez DPH) 1 606,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.2: Šroub ČSN 02 1103 s šestihr. hlavou a závitem k hlavě M3 až M5
Název položky Šroub ČSN 02 1103 s šestihr. hlavou a závitem k hlavě M3 až M5
Popis položky
Množství 2226
Jednotka množství KS
Váha 5 %
Cena (bez DPH) 8 541,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.3: Šroub ČSN 02 1103 s šestihr. hlavou a závitem k hlavě M6 až M14
Název položky Šroub ČSN 02 1103 s šestihr. hlavou a závitem k hlavě M6 až M14
Popis položky
Množství 2056
Jednotka množství KS
Váha 8.18 %
Cena (bez DPH) 15 132,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.4: Šroub ČSN 02 1131 s válcovou hlavou a drážkou M 1,2 až M3
Název položky Šroub ČSN 02 1131 s válcovou hlavou a drážkou M 1,2 až M3
Popis položky
Množství 11027
Jednotka množství KS
Váha 9.63 %
Cena (bez DPH) 3 323,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.5: Šroub ČSN 02 1131 s válcovou hlavou a drážkou M4 až M8
Název položky Šroub ČSN 02 1131 s válcovou hlavou a drážkou M4 až M8
Popis položky
Množství 4193
Jednotka množství KS
Váha 19.27 %
Cena (bez DPH) 17 486,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.6: Šroub ČSN 021135 s válcovou hlavou čočkovitou
Název položky Šroub ČSN 021135 s válcovou hlavou čočkovitou
Popis položky
Množství 51
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 209,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.7: Šroub ČSN 02 1143 s válcovou hlavou a vniřním šestihranem
Název položky Šroub ČSN 02 1143 s válcovou hlavou a vniřním šestihranem
Popis položky
Množství 528
Jednotka množství KS
Váha 0.59 %
Cena (bez DPH) 4 273,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.8: Šroub ČSN 021146 s půlkulatou hlavou
Název položky Šroub ČSN 021146 s půlkulatou hlavou
Popis položky
Množství 4688
Jednotka množství KS
Váha 0.98 %
Cena (bez DPH) 793,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.9: Šroub ČSN 021147 s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou
Název položky Šroub ČSN 021147 s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou
Popis položky
Množství 362
Jednotka množství KS
Váha 0.13 %
Cena (bez DPH) 1 332,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.10: Šroub ČSN 021148 s válcovou zaoblenou ´hlavou a vnitřním hexaloburálem
Název položky Šroub ČSN 021148 s válcovou zaoblenou ´hlavou a vnitřním hexaloburálem
Popis položky
Množství 422
Jednotka množství KS
Váha 0.06 %
Cena (bez DPH) 556,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.11: Šroub ČSN 021149 s půlkulatou hlavou a hexaloburálem
Název položky Šroub ČSN 021149 s půlkulatou hlavou a hexaloburálem
Popis položky
Množství 450
Jednotka množství KS
Váha 0.2 %
Cena (bez DPH) 1 721,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.12: Šroub ČSN 021151 ze zápustnou hlavou a rovnou drážkou M1,6 ažM3,5
Název položky Šroub ČSN 021151 ze zápustnou hlavou a rovnou drážkou M1,6 ažM3,5
Popis položky
Množství 8445
Jednotka množství KS
Váha 23.58 %
Cena (bez DPH) 10 627,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.13: Šroub ČSN 021151 ze zápustnou hlavou a rovnou drážkou M4 až M10
Název položky Šroub ČSN 021151 ze zápustnou hlavou a rovnou drážkou M4 až M10
Popis položky
Množství 6576
Jednotka množství KS
Váha 3.46 %
Cena (bez DPH) 2 005,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.14: Šroub ČSN 021155 s čočkovou hlavou a rovnou drážkou
Název položky Šroub ČSN 021155 s čočkovou hlavou a rovnou drážkou
Popis položky
Množství 306
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 186,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.15: Šroub ČSN 021161 s vysokou rýhovanou hlavou
Název položky Šroub ČSN 021161 s vysokou rýhovanou hlavou
Popis položky
Množství 8
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 192,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.16: Šroub ČSN 021181 stavěcí s rovnou drážkou
Název položky Šroub ČSN 021181 stavěcí s rovnou drážkou
Popis položky
Množství 5754
Jednotka množství KS
Váha 1.76 %
Cena (bez DPH) 1 162,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.17: Šroub ČSN 021183 stavěcí s drážkou a čípkem
Název položky Šroub ČSN 021183 stavěcí s drážkou a čípkem
Popis položky
Množství 62
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 558,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.18: Šroub ČSN 021185 se zářezem a hrotem
Název položky Šroub ČSN 021185 se zářezem a hrotem
Popis položky
Množství 55
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 177,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.19: Šroub ČSN 021187 s vnitřním šestihranem a kužel. hrotem
Název položky Šroub ČSN 021187 s vnitřním šestihranem a kužel. hrotem
Popis položky
Množství 48
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 96,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.20: Šroub ČSN 021201 přesný s malou 6hr. hlavou a částečným závitem
Název položky Šroub ČSN 021201 přesný s malou 6hr. hlavou a částečným závitem
Popis položky
Množství 119
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 74,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.21: Šroub ČSN 021203 přesný s malou 6hr. hlavou a dírou pro závlačku
Název položky Šroub ČSN 021203 přesný s malou 6hr. hlavou a dírou pro závlačku
Popis položky
Množství 324
Jednotka množství KS
Váha 0.03 %
Cena (bez DPH) 316,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.22: Šroub ČSN 021207 přesný s malou 6hr. hlavou a závitem k hlavě
Název položky Šroub ČSN 021207 přesný s malou 6hr. hlavou a závitem k hlavě
Popis položky
Množství 192
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 266,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.23: Šroub ČSN 021208 přesný s malou 6hr. hlavou pojistnou dírou a závitem k hlavě
Název položky Šroub ČSN 021208 přesný s malou 6hr. hlavou pojistnou dírou a závitem k hlavě
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 43,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.24: Šroub ČSN 021232 do plechu s válcovou hlavou
Název položky Šroub ČSN 021232 do plechu s válcovou hlavou
Popis položky
Množství 12509
Jednotka množství KS
Váha 21.33 %
Cena (bez DPH) 6 488,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.25: Šroub ČSN 021134 do plechu s 6hr. hlavou a nákružkem
Název položky Šroub ČSN 021134 do plechu s 6hr. hlavou a nákružkem
Popis položky
Množství 4181
Jednotka množství KS
Váha 0.46 %
Cena (bez DPH) 418,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.26: Šroub ČSN 021235 do plechu s půlkul. hlavou
Název položky Šroub ČSN 021235 do plechu s půlkul. hlavou
Popis položky
Množství 415
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 41,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.27: Šroub ČSN 021236 do plechu se zápust. hlavou a rovnou drážkou
Název položky Šroub ČSN 021236 do plechu se zápust. hlavou a rovnou drážkou
Popis položky
Množství 6188
Jednotka množství KS
Váha 2.37 %
Cena (bez DPH) 1 455,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.28: Šroub ČSN 021237 do plechu se zápust. hlavou a křížovou drážkou
Název položky Šroub ČSN 021237 do plechu se zápust. hlavou a křížovou drážkou
Popis položky
Množství 247
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 78,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.29: šROUB čsn 021238 se zápust. hlavou čočkovitou s rovnou drážkou
Název položky šROUB čsn 021238 se zápust. hlavou čočkovitou s rovnou drážkou
Popis položky
Množství 5680
Jednotka množství KS
Váha 1.05 %
Cena (bez DPH) 701,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.30: Šroub ČSN 021319 vratový
Název položky Šroub ČSN 021319 vratový
Popis položky
Množství 242
Jednotka množství KS
Váha 0.01 %
Cena (bez DPH) 1 370,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.31: Vrut ČSN 021812 s půlkulatou hlavou a rovnou drážkou
Název položky Vrut ČSN 021812 s půlkulatou hlavou a rovnou drážkou
Popis položky
Množství 2709
Jednotka množství KS
Váha 0.73 %
Cena (bez DPH) 1 021,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
POLOŽKA Č.32: Vrut ČSN 021814 se zápustnou hlavou a rovnou drážkou
Název položky Vrut ČSN 021814 se zápustnou hlavou a rovnou drážkou
Popis položky
Množství 1675
Jednotka množství KS
Váha 0.31 %
Cena (bez DPH) 711,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 1,00 
Max.Krok 5,00 
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Celkový seznam šroubů k odprodejiotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce