eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:8/17/2011 10:46:25 AM
Základní informace o aukci
Název aukce Odprodej majetku ABS Ć.j. ABS 4585/2011 EKO
Vypisovatel Archiv bezpečnostních složek
Zpřístupnění aukce 17/8/2011 12:00[?]
Začátek aukce 17/8/2011 12:00
Konec aukce 24/8/2011 08:30:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce V souladu ze směrnicemi o hospodaření s majetkem ve vlastnictví státu. Nabízí Archiv bezpečnostních složek níže uvedený seznam majetku na odprodej. Uvedený majetek bude případnému zájemci prodán jako celek. Jedná se o majetek, který je 30 - 35 let starý. Veškeré stěhování a manipulace s nábytkem hradí vítězná firma. Nábytek musí být odvezen do 3 dnů. Vítězná firma uhradí poplatek 2% z ceny bez DPH elektronickému tržišti. Kontaktní osoba Ing. Jan Řežábek Archiv bezpečnostních složek oddělení provozu a majetku tel. 221008227 mob. 605785602 e-mail. jan.rezabek@abscr.cz
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: křesla židle
Název položky křesla židle
Popis položky
Množství 67
Jednotka množství ks
Váha 20 %
Cena (bez DPH) 100,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: Skříně dřevěné
Název položky Skříně dřevěné
Popis položky
Množství 20
Jednotka množství ks
Váha 20 %
Cena (bez DPH) 100,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.3: skříně plech., kov., pancéřové, listkovnice
Název položky skříně plech., kov., pancéřové, listkovnice
Popis položky
Množství 45
Jednotka množství
Váha 20 %
Cena (bez DPH) 100,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.4: kontejnery
Název položky kontejnery
Popis položky
Množství 45
Jednotka množství ks
Váha 20 %
Cena (bez DPH) 100,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.5: ostatní nástavby na stoly, poličky
Název položky ostatní nástavby na stoly, poličky
Popis položky
Množství 26
Jednotka množství ks
Váha 20 %
Cena (bez DPH) 100,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Aukce nemá žádnou přílohu.
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce