eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:12/17/2018 2:35:19 PM
Základní informace o aukci
Název aukce Nákup elektrické energie na 1/2 roku 2019
Vypisovatel KLEIN automotive s.r.o.
Zpřístupnění aukce 18/12/2018 9:30[?]
Začátek aukce 19/12/2018 9:30
Konec aukce 19/12/2018 14:00:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena !
Popis aukce Prosím o zpracování cenového návrhu na dodávku elektické energie na první polovinu roku 2019 na dvě odběrná místa napěťové hladiny VN viz odběrový diagram Objem: 5500 MWh Sdružené služby Dvoutarif
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení1 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Vysoký tarif
Název položky Vysoký tarif
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství MWh
Váha 40 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: Nízký tarif
Název položky Nízký tarif
Popis položky
Množství 1
Jednotka množství MWh
Váha 60 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Odbirový diagram závodu 2otevřít / uložit
Odbirový diagram závodu 1otevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce