eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:9/26/2012 9:24:52 AM
Základní informace o aukci
Název aukce Nákup osobních počítačů a souvisejících služeb
Vypisovatel Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
Zpřístupnění aukce 26/9/2012 10:00[?]
Začátek aukce 2/10/2012 10:00
Konec aukce 2/10/2012 10:40:00
Typ aukce anglická nákupní
jednoduchá
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce Nákup 39 ks osobních počítačů značky Dell nebo HP a souvisejících služeb dle specifikace v příloze. Dodavatel si může zvolit, zda dodá počítače značky Dell nebo HP. Nabídkovou cenu PC uveďte za 1 ks v CZK, bez DPH, DDU TPCA Kolín, Ovčáry, včetně klávesnice, myši, požadované záruky a všech souvisejících nákladů na dopravu apod. Nabídkovou cenu služeb uvádějte vždy na 1 ks PC v CZK bez DPH včetně všech vašich nákladů. Dodavatel se zavazuje dodat 1 ks počítače do 3 dnů po obdržení závazné objednávky pro vývoj TPCA image. Platba na fakturu s minimální splatností 30dnů + doba do konce měsíce. Pro již registrované dodavatele TPCA platí již dříve dohodnuté platební podmínky. Dodavatel musí akceptovat všeobecné obchodní podmínky TPCA - viz příloha Dodavatel musí přesně dodržet specifikaci poptávaného, v případě nedodržení bude z aukce vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z účastníků, aukci stornovat popř. vyhlásit další kolo a to i jiným způsobem než formou internetové aukce. Průběh aukce je možné si nahrávat. K tomuto účelu Vám provozovatel aukce (společnost Allytrade(Economy.cz)) poskytne zdarma příslušný software. Bez této nahrávky nebude možné řešit jakékoliv reklamace na průběh aukce.
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakováníNeomezené opakování
Délka prodloužení2 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování60
Délka prodloužení10 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: Osobní počítač
Název položky Osobní počítač
Popis položky
Množství 39
Jednotka množství kus
Váha 70 %
Cena (bez DPH) 9 900,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 50,00 
Max.Krok
POLOŽKA Č.2: Požadované služby
Název položky Požadované služby
Popis položky
Množství 39
Jednotka množství kus
Váha 30 %
Cena (bez DPH) 400,00 CZK
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 5,00 
Max.Krok
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
Poptávka a specifikace služebotevřít / uložit
Specifikace DELLotevřít / uložit
Specifikace HPotevřít / uložit
Všeobecné obchodní podmínky TPCAotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce