eAUKCE » Veřejné aukce » Zadání aukce

VYBERTE JAZYK

   

Zadání aukce

Zveřejněno:5/31/2013 8:48:14 AM
Základní informace o aukci
Název aukce nákup EE a zemního plynu na ro 2014
Vypisovatel KLEIN automotive s.r.o.
Zpřístupnění aukce 31/5/2013 9:00[?]
Začátek aukce 4/6/2013 8:00
Konec aukce 4/6/2013 10:30:00
Typ aukce anglická nákupní
vícekriteriální
Předmět nabídky Pouze všechny položky současně !
Popis aukce
Nastavení automatického prodloužení aukce
Prodloužení v případě nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování6
Délka prodloužení5 minuty
Spustit, když2 minuty před koncem někdo odešle nabídku
Prodloužení v případě žádné nabídky v časovém úseku před ukončením aukce
Počet opakování0
Délka prodloužení0 minuty
Spustit, když0 minuty před koncem nikdo neodešle nabídku
Předmět aukce [+] zobrazit detail všech položek
POLOŽKA Č.1: EE na rok 2014
Název položky EE na rok 2014
Popis položky
Množství 9000
Jednotka množství MWh
Váha 80 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 0.01 
Max.Krok 10 
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
POLOŽKA Č.2: zemní plyn na rok 2014
Název položky zemní plyn na rok 2014
Popis položky
Množství 1600
Jednotka množství MWh
Váha 20 %
Cena (bez DPH) Nezadána
Počet desetinných míst [?]
Min.Krok 0.01 
Max.Krok 10 
Všechna požadovaná kritéria položky:
KritériumVáha kritéria
Cena   (Nezadána) 100 %
 
[+] zobrazit detail všech položek
Přílohy
EE na rok 2014
hodinový diagram otevřít / uložit
hodinový diagramotevřít / uložit
zemní plyn na rok 2014
plynotevřít / uložit
plynotevřít / uložit
Nastavení aukce
Nabídky jsou přijímány na  celý předmět aukce - pokud není označeno, mohou účastníci tvořit nabídky na jednotlivé položky
 nabídky mohou být menší i větší než vyvolávací cena (vkládání nabídek se tak nebude řídit krokem)
Nabídky řídit podle nejlepší nabídky aukce (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka aukce)
nejlepší nabídky jednotlivých účastníků (nabídka musí být lepší než je nejlepší nabídka daného účastníka a různá od nejlepší nabídky aukce)
Zobrazení  veřejná aukce - zpřístupnit všem dodavatelům (emaily budou zaslány pouze osloveným účastníkům)
  Při zpřístupnění aukce je povoleno zadat jakoukoliv cenu [?]

  Vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat ručně podepsaný pdf report s Vašemi nabídkami z aukce