eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Detailní záznam vybrané firmy

KM - Prona

IČ: 25479733
DIČ: CZ25479733
Adresa: Rynoltice 215
463 5Rynoltice
Česká republika

Kontaktní údaje:
1. Tel: +00420800233023
2. Tel
Fax: +
Kontaktní osoba: Martin Kulíšek
E-mail : kulisek@km-prona.cz
www adresa :

Doplňující informace
Vnější zdroje: Informace z Justice
Popis činnosti:
Distribuce pohonných hmot a provozování sítě čerpacích stanic. Celoročně aditivovaná motorová nafta. Naše firma je smluvním partnerem Ústavu paliv a maziv a.s. v Praze (garance kvality).

Kontakt: Martin Kulíšek, +00420 602 136 484 - , kulisek@km-prona.cz
Zařazení:
2701000000 - Uhlí, brikety, bulety atd., vyrobené z uhlí
2702000000 - Uhlí hnědé, ne/aglomerované, ne: gagát
2703000000 - Rašelina včetně rašelinného steliva i aglomerovaná
2704000000 - Koks atd. z uhlí, černého, hnědého nebo rašeliny, hnědého i aglomerovaný
2705000000 - Svítiplyn, plyn vodní, generátorový apod., ne: zemní plyn, plynné uhlovodíky
2706000000 - Dehet černouhelný, hnědouhelný, rašelinový, ost. minerální i dehydratovaný, rekonstr.
2707000000 - Oleje atd. pro účely energetické, topné z uhelného dehtu, směsi aromat. uhlovodíků atd.
2708000000 - Smola a koks smolný z dehtu nebo ostatních dehtů minerálních
2709000000 - Surové oleje z ropy a živičných minerálů
2710000000 - Olej, ne: surový z ropy a živičných minerálů atd.
2711000000 - Zemní plyn zkapalněný a ostatní plynné uhlovodíky
2712000000 - Vazelína a minerální vosky a podobné produkty
2713000000 - Koks petrolejový, petrolejové živice a ostatní zbytky
2714000000 - Živice a asfalt, břidlice jílové a živičné písky
2715000000 - Živičné směsi z přírodního asfaltu, petrolejové živice, minerálního dehtu nebo petroleje
Datum poslední aktualizace: 31.3.2006