eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Detailní záznam vybrané firmy

KRÁTOŠKA CHEMIN, spol. s r.o.

IČ: 41189931
DIČ: CZ41189931
Adresa: Bečovská 1007
10400 PRAHA 10 - Uhřiněves
Česká republika

Kontaktní údaje:
1. Tel: +420 267713358
2. Tel +420 267713358
Fax: +420 267713409
Kontaktní osoba: Miroslav Krátoška Ing.
E-mail : kratoska@kratoska.cz
www adresa : www.kratoska.cz

Doplňující informace
Vnější zdroje: Informace z Justice
Popis činnosti:
Distribuce chemických surovin, především pro výrobu skla, keramiky, kosmetiky a bytové chemie.

Kontakt: Miroslav
Zařazení:
2501000000 - Sůl včetně stolní a denaturované, čistý chlorid sodný
2505000000 - Přírodní písky všech druhů, neobsahující kovy
2506000000 - Křemenec, křemen, ne: písky přírodní
2507000000 - Kaolín a ostatní kaolinitický jíl
2508000000 - Zeminy a jíly, andaluzit, kyanid, sillimanit, mullit
2509000000 - Křída
2510000000 - Přírodní vápenaté sloučeniny, včetně hlinitovápenatých, fosfátu a křídy
2511000000 - Síran barnatý, uhličitan barnatý přírodní
2513000000 - Pemza, smirek, korund a granát atd.
2518000000 - Dolomit ne/kalcinovaný, zhruba opracovaný atd.
2519000000 - Uhličitan hořečnatý (magnezit), magnézie, přepálená, oxidy hořečnaté
2520000000 - Sádrovec, anhydrit, sádra
2521000000 - Vápenec a jiné kameny vápenaté k výrobě cementu, vápna
2527000000 - Kryolit, chiolit přírodní
2528000000 - Boritany přírodní, koncentráty, kyselina boritá, obsahující do 85 % H3BO3 v sušině
2529000000 - Živec, leucit, nefelin, syenit, kazivec
2530000000 - Látky nerostné
2805000000 - Alkálie, kovy vzácných zemin atd., rtuť
2810000000 - Oxidy boru, kyseliny borité
2816000000 - Oxid, hydroxid, peroxid hořčíku a stroncia
2817000000 - Oxid zinečnatý, peroxid zinku
2818000000 - Oxid hlinitý včetně korund umělý, hydroxid hlinitý
2819000000 - Oxidy a hydroxidy chromové
2820000000 - Oxidy manganu
2821000000 - Oxidy a hydroxidy, hlinky barevné obsahující nad 70% vázaného železa
2822000000 - Oxidy, hydroxidy kobaltu, oxidy kobaltu komerční
2823000000 - Oxidy titanu
2824000000 - Oxidy olova, suřík a suřík oranžový
2826000000 - Fluoridy, fluorokřemičitany, fluorohlinitany atd.
2827000000 - Chloridy, bromidy a jodidy
2829000000 - Chlorečnany atd., bromičnany, jodičnany
2833000000 - Sírany, kamence, peroxosírany (persírany)
2834000000 - Dusitany a dusičnany
2835000000 - Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany
2839000000 - Křemičitany, komerční křemičitany alkalických kovů
2840000000 - Boritany a peroxoboritany (perboritany)
2842000000 - Soli kyselin anorganických, peroxokyselin
2843000000 - Kovy drahé v koloidním stavu, sloučeniny a amalgamy vzácných kovů
2846000000 - Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia
2849000000 - Karbidy
3301000000 - Silice, pryskyřice, produkty vedlejší terpenické atd.
3302000000 - Směsi jedné i více vonných látek pro průmysl
3802000000 - Uhlí aktivní atd., produkty přírodní minerální aktivní, živočišné uhlí i použité
3805000000 - Terpentin atd., surový dipertene, olej borový atd.
3806000000 - Kalafuna a kyseliny pryskyřičné, soli, atd., silice atd.
3809000000 - Přípravky k úpravě povrchu textilu, papíru atd.
3810000000 - Přípravky k čištění kovových povrchů, prášky, pasty apod. k pájení, svařování atd.
Datum poslední aktualizace: 2.5.2001