eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Výběr komodity

Parametry pro vyhledávání

Tip

Chcete-li dosáhnout rychlého výsledku při vyhledávání, použijte krátké jednoslovné výrazy.
 

Vybraná komodita: <Kámen, sklo, keramika>

 
Kód komodity Název komodity Počet firem  
» Keramické výrobky
6911000000 Keramické nádobí atd. z porcelánu 62
6912000000 Keramické nádobí na jiné použití 54
6909000000 Keramické výrobky pro laboratoře, zemědělství, dopravu atd. a umělecká balení 21
6914000000 Keramické zboží a jiné 89
6903000000 Výrobky žáruvzdorné keramické ostatní 32
» Sklo a skleněné výrobky
7007000000 Bezpečnostní sklo, z temperovaného nebo laminátového skla 24
7001000000 Odpadové sklo a jiný odpad, střepy, skleněná masa 31
7018000000 Perly skleněné, imitace atd., zboží skleněné drobné ostatní, tvarované na kahanu 40
7015000000 Skla pro hodiny atd., skla pro brýle ne optické 10
7019000000 Skleněná vlákna a výrobky z nich, příze atd. 13
7009000000 Skleněná zrcadla, zarámovaná nebo ne, včetně zpětných 57
7016000000 Skleněné dlaždice, došky, skleněné kameny, vitráže atd. 26
7011000000 Skleněné kryty, otevřené skleněné součásti 13
7013000000 Skleněné nádobí a jiné skl. zboží pro kuchyň, toaletu a jiné použití 69
7010000000 Skleněné obaly, atd. a skleněné uzávěry 18
7012000000 Skleněné výplně pro vakuové nádoby a jiné vakuové 7
7017000000 Sklo laboratorní, zdravotnické, farmaceutické 26
7003000000 Sklo lité a válcované, ve tvaru tabulí nebo profilů atd. 20
7006000000 Sklo položek lité a válcované - ohýbané, broušené, ryté, vrtané apod. 50
7005000000 Sklo pro plavidla a surfové povrchy a lakované pláty atd. 8
7014000000 Sklo signální, prvky optické ze skla, opticky neopracované 8
7002000000 Sklo ve tvaru kuliček, ne mikrokuličky, tyčí nebo trubic, nezpracované 27
7004000000 Tažené a foukané sklo, v plátech atd. 30
7008000000 Vícestěnné skleněné izolační jednotky 21
7020000000 Zboží skleněné ostatní 135
» Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
6805000000 Brusiva atd. na základě textilních materiálů 13
6803000000 Břidlice, zpracovaná a výrobky, výrobky z aglomerátů soli 15
6814000000 Desky atd., ze slídy, též na podložce, i štípané 10
6808000000 Desky, bloky a podobně z vláken rostlinných, hoblin, s minerál. pojivy 10
6801000000 Dlažební kostky, obrubníky, desky dlažební z přírodního kamene, ne: z břidlice 55
6806000000 Minerální vlna, rozšířený minerální materiál a směsi 28
6804000000 Mlýnské kameny atd. na broušení, různé materiály 12
6813000000 Třecí materiál a umění založené na minerálních substancích 6
6812000000 Vlákna osinková zpracovaná, předměty se směsí 6
6811000000 Výrobky osinkocementové, buničitocementové apod. 9
6807000000 Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů 18
6810000000 Výrobky z cementu, betonu, umělý kámen, i vyztužené 92
6815000000 Výrobky z kamene a jiných minerálních látek 57
6809000000 Výrobky ze sádry, směsí na základě sádry 39
6802000000 Zpracované pomníky z kamene a umělecké jiné, granule atd. 23