eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Výběr komodity

Parametry pro vyhledávání

Tip

Chcete-li dosáhnout rychlého výsledku při vyhledávání, použijte krátké jednoslovné výrazy.
 

Vybraná komodita: <Chemické produtky - anorganické>

 
Kód komodity Název komodity Počet firem  
» Albuminoidní látky, modifikované škroby, klihy, enzymy
3502000000 Albuminy a albuminové deriváty 6
3505000000 Dextriny atd., lepidla na bázi škrobu, dextrinu atd. 16
3507000000 Enzymy, připravené enzymy ostatní 8
3501000000 Kasein, kaseináty a ostatní deriváty kaseinu 24
3504000000 Peptony, látky proteinové ostatní, deriváty, prášek kožní i chromovaný 6
3506000000 Připravená lepidla a adheziva, i pro prodej v balení do 1 kg 25
3503000000 Želatina a její deriváty, vyzina, ostatní klihy živočišné 20
» Anorganické chemické výrobky, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
2805000000 Alkálie, kovy vzácných zemin atd., rtuť 19
2814000000 Amoniak, bezvodý nebo ve vodném roztoku 18
2811000000 Anorganické kyseliny a sloučeniny nekovů anorganické, kyslíkaté, ostatní 57
2851000000 Anorganické sloučeniny, vzduch kapalný, -kyany 19
2840000000 Boritany a peroxoboritany (perboritany) 15
2831000000 Dithioničitany a sulfoxyláty 15
2834000000 Dusitany a dusičnany 22
2801000000 Fluór, chlór, bróm a jód 30
2826000000 Fluoridy, fluorokřemičitany, fluorohlinitany atd. 15
2848000000 Fosfid, ne: ferofosfor 14
2835000000 Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany 18
2838000000 Fulmináty, kyanatany, thiokyanatany 14
2812000000 Halogenidy a halogen-oxidy nekovů 15
2825000000 Hydrazin atd., ostatní a anorganické báze, kovové oxidy 13
2850000000 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy 14
2815000000 Hydroxid sodný, draselný, peroxid sodný 25
2829000000 Chlorečnany atd., bromičnany, jodičnany 15
2827000000 Chloridy, bromidy a jodidy 16
2828000000 Chlornany, chloritany atd., bromnany 20
2806000000 Chlorovodík, kyselina chlorsírová 48
2849000000 Karbidy 16
2843000000 Kovy drahé v koloidním stavu, sloučeniny a amalgamy vzácných kovů 13
2839000000 Křemičitany, komerční křemičitany alkalických kovů 15
2837000000 Kyanidy, kyanid-oxidy a kyanidy komplexní 14
2808000000 Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs) 18
2807000000 Kyselina sírová, oleum 20
2809000000 Oxid fosforečný, kyselina fosforečná, kyseliny polyfosforečné 15
2818000000 Oxid hlinitý včetně korund umělý, hydroxid hlinitý 18
2817000000 Oxid zinečnatý, peroxid zinku 18
2816000000 Oxid, hydroxid, peroxid hořčíku a stroncia 16
2819000000 Oxidy a hydroxidy chromové 17
2821000000 Oxidy a hydroxidy, hlinky barevné obsahující nad 70% vázaného železa 14
2810000000 Oxidy boru, kyseliny borité 17
2820000000 Oxidy manganu 15
2824000000 Oxidy olova, suřík a suřík oranžový 15
2823000000 Oxidy titanu 16
2822000000 Oxidy, hydroxidy kobaltu, oxidy kobaltu komerční 15
2847000000 Peroxid vodíku i ztužený močovinou 18
2844000000 Radioaktivní chemické prvky a izotopy 14
2802000000 Síra sublimovaná, srážená, koloidní 13
2833000000 Sírany, kamence, peroxosírany (persírany) 15
2832000000 Siřičitany a thiosírany 16
2846000000 Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia 13
2842000000 Soli kyselin anorganických, peroxokyselin 18
2841000000 Soli kyselin oxokovových, peroxokovových 14
2845000000 Stabilní izotopy a sloučeniny z nich 13
2813000000 Sulfidy (sirníky) nekovů a sulfid fosforitý komerční 16
2830000000 Sulfidy, polysulfidy 15
2836000000 Uhličitany, peroxouhličitany (perouhličitany) 19
2803000000 Uhlík, uhlíkové saze 13
2804000000 Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy 17
» Fotografické a kinematografické výrobky
3704000000 Desky, filmy, papír, atd. fotografické exponované nevyvolané 8
3701000000 Desky, ploché filmy fotografické, citlivé neexponované 9
3706000000 Filmy kinematografické, exponované a vyvolané 9
3702000000 Filmy ve svitku, citlivé, neexponované 11
3705000000 Fotografické desky a mikrofilmy, exponované vyvolané 12
3707000000 Fotografické chemikálie, výrobky nesmíšené k drobnému prodeji 10
3703000000 Papír, karton, textilie fotografické citlivé, neexponované 31
» Hnojiva
3105000000 Hnojiva minerální, chemická, balená 21
3101000000 Hnojiva živočišná i rostlinná, smíchaná, nesmíchaná, upravená, neupravená 16
3104000000 Minerální nebo chemická hnojiva, draslíkatá 17
3102000000 Minerální nebo chemická hnojiva, dusíkatá 19
3103000000 Minerální nebo chemická hnojiva, fosfátová 16
» Mýdlo, organické a povrchově aktivní prostředky, prací přípravky, mazací přípravky, umělé vosky, připravené vosky, leštící a čistící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, zubní vosky a zubní přípravky na bázi sádry
3405000000 Leštidla, krémy a podobné přípravky na kůži, dřevo atd., přípravky leštící, čistící 67
3401000000 Mýdlo, organické přípravky povrchové aktivní pro užití jako mýdlo, atd. 112
3402000000 Organické přípravky povrchové aktivní, prostředky prací, čistící 99
3407000000 Pasty modelovací pro děti atd., zubní a jiné podob. přípravky 28
3403000000 Přípravky mazací, pro úpravu textilních materiálů, kůže, kožešin apod. 34
3406000000 Svíčky, svíce, voskové sloupky apod. 30
3404000000 Vosky syntetické 27