eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Výběr komodity

Parametry pro vyhledávání

Tip

Chcete-li dosáhnout rychlého výsledku při vyhledávání, použijte krátké jednoslovné výrazy.
 

Vybraná komodita: <Nerostné výrobky, paliva, energie>

 
Kód komodity Název komodity Počet firem  
» Energie a rozvody
9804030000 Distribuce zemního plynu 31
9804050000 Dodávka vody 87
9804020000 Doprava zemního plynu 33
2716000000 Energie elektrická 105
2716000099 Rozvody a poskytování energií 12 ...
9804040000 Výroba plynu a/nebo distribuce 23
» Nerostná paliva, minerální oleje a výrobky jejich destilace, živičné látky, minerální vosky
2706000000 Dehet černouhelný, hnědouhelný, rašelinový, ost. minerální i dehydratovaný, rekonstr. 9
2704000000 Koks atd. z uhlí, černého, hnědého nebo rašeliny, hnědého i aglomerovaný 24
2713000000 Koks petrolejový, petrolejové živice a ostatní zbytky 10
2710000000 Olej, ne: surový z ropy a živičných minerálů atd. 19
2707000000 Oleje atd. pro účely energetické, topné z uhelného dehtu, směsi aromat. uhlovodíků atd. 16
2703000000 Rašelina včetně rašelinného steliva i aglomerovaná 6
2708000000 Smola a koks smolný z dehtu nebo ostatních dehtů minerálních 9
2709000000 Surové oleje z ropy a živičných minerálů 35
2705000000 Svítiplyn, plyn vodní, generátorový apod., ne: zemní plyn, plynné uhlovodíky 24
2702000000 Uhlí hnědé, ne/aglomerované, ne: gagát 24
2701000000 Uhlí, brikety, bulety atd., vyrobené z uhlí 29
2712000000 Vazelína a minerální vosky a podobné produkty 8
2711000000 Zemní plyn zkapalněný a ostatní plynné uhlovodíky 48
2714000000 Živice a asfalt, břidlice jílové a živičné písky 5
2715000000 Živičné směsi z přírodního asfaltu, petrolejové živice, minerálního dehtu nebo petroleje 4
» Rudy kovů, strusky a popely
2620000000 Popely a zbytky s obsahem kovu, ne: z výroby železa, oceli s obsahem kovu 0
2617000000 Rudy a koncentráty jiné 1
2609000000 Rudy cínové, koncentráty 0
2616000000 Rudy drahých kovů a koncentráty 3
2606000000 Rudy hliníkové, koncentráty 7
2610000000 Rudy chromové, koncentráty 1
2605000000 Rudy kobaltové, koncentráty 1
2601000000 Rudy kovů a koncentráty, včetně kyzových výpražků (výpalků) 1
2602000000 Rudy manganové, železonosné mangan. rudy s obsahem manganu 20% a více, koncentrát 1
2603000000 Rudy měděné, koncentráty 1
2613000000 Rudy molybdenové a koncentráty 0
2604000000 Rudy niklové, koncentráty 2
2615000000 Rudy niobové, tantalové, vanadové a rudy zirkonové a koncentráty 0
2607000000 Rudy olovnaté, koncentráty 1
2614000000 Rudy titanové a koncentráty 0
2612000000 Rudy uranové nebo thoriové a koncentráty 1
2611000000 Rudy wolframové, koncentráty 0
2608000000 Rudy zinkové, koncentráty 0
2618000000 Struska granulovaná (struskový písek) z výroby železa, oceli 9
2619000000 Struska, okuje a ostatní odpady při zpracování železa, oceli 0
2621000000 Strusky, popely jiné včetně popela mořských chaluh, ne: viz sazebník 1
» Sádra, vápno a cement
2523000000 Cement portlandský, hlinitanový, vysokopecní 13
2510000000 Přírodní vápenaté sloučeniny, včetně hlinitovápenatých, fosfátu a křídy 3
2520000000 Sádrovec, anhydrit, sádra 4
2521000000 Vápenec a jiné kameny vápenaté k výrobě cementu, vápna 17
2522000000 Vápno nehašené, hašené a hydraulické 8
» Sůl, síra, zeminy a kameny, sádra, vápno a cement
2524000000 Azbest 1
2528000000 Boritany přírodní, koncentráty, kyselina boritá, obsahující do 85 % H3BO3 v sušině 1
2514000000 Břidlice i hrubě opracovaná, řezaná do pravoúhlých desek, bloků 2
2518000000 Dolomit ne/kalcinovaný, zhruba opracovaný atd. 2
2507000000 Kaolín a ostatní kaolinitický jíl 8
2527000000 Kryolit, chiolit přírodní 1
2506000000 Křemenec, křemen, ne: písky přírodní 13
2509000000 Křída 6
2530000000 Látky nerostné 5
2512000000 Moučky fosilní křemičité a podobné zeminy křemičité kalcinované 1
2515000000 Mramor, travertin atd., alabastr, surové 13
2517000000 Oblázky, štěrk, makadam ze strusky, struska 6
2513000000 Pemza, smirek, korund a granát atd. 3
2505000000 Přírodní písky všech druhů, neobsahující kovy 22
2502000000 Pyrit (kyz železný) nepražený 1
2503000000 Síra různého druhu 4
2511000000 Síran barnatý, uhličitan barnatý přírodní 3
2525000000 Slída, včetně štípané, odpady slídové 0
2526000000 Steatit přírodní, zhruba opracovaný, mastek 1
2501000000 Sůl včetně stolní a denaturované, čistý chlorid sodný 13
2504000000 Tuha přírodní (grafit) 6
2519000000 Uhličitan hořečnatý (magnezit), magnézie, přepálená, oxidy hořečnaté 1
2508000000 Zeminy a jíly, andaluzit, kyanid, sillimanit, mullit 4
2529000000 Živec, leucit, nefelin, syenit, kazivec 2
2516000000 Žula, porfyr, čedič atd., surové nebo řezané 3