eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Výběr komodity

Parametry pro vyhledávání

Tip

Chcete-li dosáhnout rychlého výsledku při vyhledávání, použijte krátké jednoslovné výrazy.
 

Vybraná komodita: <Chemické produkty - organické>

 
Kód komodity Název komodity Počet firem  
» Organické chemické výrobky
2911000000 Acetáty, poloacetáty (hemiacetáty), jejich halogen-, sulfo-, nitro, nitrosoderiváty 14
2905000000 Acyklické alkoholy a halogen-,sulfo-, atd. deriváty 18
2912000000 Aldehydy, jejich cyklické polymery, paraformaldehydy 13
2922000000 Aminosloučeniny s kyslíkovou funkcí 16
2921000000 Aminové sloučeniny 19
2941000000 Antibiotika 15
2940000000 Cukry chemicky čisté, ne: sacharóza, laktóza, fruktóza 14
2906000000 Cyklické alkoholy, jejich halogen-, sulfo-, atd. deriváty 15
2902000000 Cyklické uhlovodíky 19
2904000000 Deriváty uhlovodíku obsahující sulfo, nitroskupiny atd. 15
2927000000 Diazo-, azo-, azoxisloučeniny 15
2910000000 Epoxidy s tříčl. kruhem a deriváty 18
2920000000 Estery anorg. kys., soli, jejich halogen- atd. deriváty 14
2909000000 Éter, éteralkoholy, alkoholperoxidy atd. 16
2907000000 Fenoly a fenolalkoholy 17
2919000000 Fosforečné estery a soli, laktofosfáty atd. 15
2938000000 Glykosidy, přírodní, reproduk. syntézou a soli, estery atd. 13
2913000000 Halogen-, sulfo atd. deriváty aldehydových sloučenin 13
2908000000 Halogen-, sulfo- atd. deriváty fenolu, fenolalkoholu 16
2903000000 Halogenderiváty uhlovodíků 17
2934000000 Heterocyklické sloučeniny jiné 17
2931000000 Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem(y) 15
2932000000 Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i)heteroatomem(y) 15
2933000000 Heterocyklické sloučeniny s dusíkatým(i) heteroatomem(y) nukleové kyseliny 16
2937000000 Hormony a steroidy používané jako hormony 14
2918000000 Karboxylové kyseliny s přidanou kyslík. funkcí, anhydridy atd., halogenderiváty 16
2914000000 Ketony a chinony a halogen-, sulfo atd. deriváty 16
2923000000 Kvarterní amonné soli atd., lecitiny atd. 17
2917000000 Kyseliny polykarboxylové, acyklické a anhydridy atd. halogen-, sulfo- atd. deriváty 14
2916000000 Nenasycené acyklické a cyklické monokarboxylové kyseliny, anhydridy atd. 19
2928000000 Organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu 15
2930000000 Organické sloučeniny síry 15
2936000000 Provitamíny a vitamíny a deriváty a smíšené 71
2939000000 Přírodní alkaloidy, přírodní nebo syntetické a jejich soli, étery 13
2942000000 Sloučeniny organické ostatní, ne: viz sazebník 24
2929000000 Sloučeniny s dusíkatou funkcí 15
2924000000 Sloučeniny s karboxyamidovou, a amidovou funkcí 15
2925000000 Sloučeniny s karboxyimidovou a iminovou funkcí ostatní 15
2926000000 Sloučeniny s nitrilovou funkcí 16
2915000000 Soli acyklických monokarboxylových kyselin a anhydridy, halogeny atd. 15
2935000000 Sulfonamidy 15
2901000000 Uhlovodíky acyklické 17
» Pyroforické slitiny, některé hořlavé přípravky
3606000000 Ferocer a jiné slitiny pyroforické, atd. 7
3604000000 Ohňostroje, rakety signalizační, dešťové, atd. 10
3602000000 Výbušniny připravené ostatní, ne: práškové výmětné 7
3601000000 Výbušniny výmětné práškové 13
3605000000 Zápalky, ne: pyrotechnické výrobky č. 3604 9
3603000000 Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky atd. 8
» Různé chemické výrobky
3807000000 Dehet, smola rostlinná atd., a podobné přípravky 12
3801000000 Grafit umělý, koloidní a přípravky atd. 14
3808000000 Insekticidy, rodenticidy, fungicidy atd., i pro maloobchod 23
3806000000 Kalafuna a kyseliny pryskyřičné, soli, atd., silice atd. 12
3819000000 Kapaliny pro hydraulické brzdy, převody, obsah miner. oleje méně než 70% 26
3815000000 Katalyzátory 48
3804000000 Louhy odpadní z výr. dřevné buničiny, ne: olej tallový 12
3823000000 Malty, betony, přísady, chemické výrobky a přípravky ostatní 50
3816000000 Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi, ne: uhlík, grafit 63
3803000000 Olej tallový, surový i rafinovaný 14
3818000000 Prvky chemické zušlechtěné, dopované pro použití v elektronice 75
3811000000 Přípravky antidetonační a ostatní přísady do olejů 14
3810000000 Přípravky k čištění kovových povrchů, prášky, pasty apod. k pájení, svařování atd. 42
3809000000 Přípravky k úpravě povrchu textilu, papíru atd. 21
3820000000 Přípravky proti zamrzání, tekutiny upravené k odmrazování 32
3813000000 Přípravky, náplně pro hasící přístroje, naplněné hasící granáty, bomby 112
3821000000 Půdy živné pro vývoj mikroorganismů 22
3822000000 Reagencie diagnost., laborator., ne farmaceutické 20
3814000000 Rozpouštědla, ředidla složená organická 70
3817000000 Směsi alkylbenzenu a alkylnaftalenu 11
3805000000 Terpentin atd., surový dipertene, olej borový atd. 13
3802000000 Uhlí aktivní atd., produkty přírodní minerální aktivní, živočišné uhlí i použité 18
3812000000 Urychlovače vulkanizace, směsné plastifikátory atd. 14
» Silice a rezinoidy, voňavkářské, kosmetické a toaletní přípravky
3303000000 Parfémy a toaletní vody 55
3304000000 Přípravky kosmetické, pro manikýru, pedikýru, líčidla atd. 52
3307000000 Přípravky osobní hygieny atd., holící, do koupele atd. 40
3306000000 Přípravky pro ústní, zubní hygienu 33
3301000000 Silice, pryskyřice, produkty vedlejší terpenické atd. 16
3302000000 Směsi jedné i více vonných látek pro průmysl 16
3305000000 Vlasové přípravky 37
» Tříselné a barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, barviva, pigmenty a ostatní barvící látky, nátěrové barvy a laky, tmely, inkousty
3203000000 Barviva rostlinného a živočišného původu 20
3206000000 Barviva, pigmenty, jiné 31
3213000000 Barvy školní, plakátovací, umělecké, tónovací a podobné 34
3208000000 Barvy, laky apod. ze syntetických atd. polymerů, ne vodní 74
3209000000 Barvy, laky apod. ze syntetických atd. polymerů, vodní 67
3215000000 Inkousty, tuše, barva tiskařská atd. ne/koncentrované 16
3205000000 Laky barevné, přípravky na nich založené-viz pozn. 3 ke kapitole 84
3207000000 Pigmentové výrobky atd. pro keramický a jiný průmysl, i částečné vločky, granule 17
3212000000 Pigmenty v nevodním prostředí pro barvení, fólie ražební, esence 20
3210000000 Pigmenty vodní připravené, používané pro konečnou úpravu kůže 13
3211000000 Sikativy připravené 16
3204000000 Syntetická organická barviva a přípravky na nich založené, syntetická organická barvící činidla 44
3214000000 Tmely sklářské, štěpařské, pryskyřičné, těsnící a jiné 51
3202000000 Tříslovina syntetická, an/organická, přípravky tříselné, přípravky enzymatické pro předčinění 32
3201000000 Výtažky tříselné rostlinného původu, taniny a jejich soli, deriváty atd. 11