eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Výběr komodity

Parametry pro vyhledávání

Tip

Chcete-li dosáhnout rychlého výsledku při vyhledávání, použijte krátké jednoslovné výrazy.
 

Vybraná komodita: <Papír, buničina>

 
Kód komodity Název komodity Počet firem  
» Papír, karton a lepenka, výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo lepenky
4822000000 Dutinky, potáče apod., z papíru, lepenky atd. 35
4812000000 Filtrační bloky, desky z buničiny papírenské 30
4823000000 Krabice, tubusy a podobné výrobky kartonážní 50
4815000000 Krytiny podlahové na podkladě papíru/lepenky i přiříz. do tvaru 40
4821000000 Nálepky papírové, kartonové, lepenkové ne/potištěné 64
4801000000 Novinový papír, v listech nebo kotoučích 34
4813000000 Papír cigaretový, ve tvaru složek atd. nebo ne 23
4816000000 Papír karbonový a podobný samokopírovací atd., bělené nebo ne, ne skupina: 4809 35
4806000000 Papír pergamenový, nepromastitelný atd., v kotoučích 41
4814000000 Papír tapetový apod., okenní, transparentní atd. 30
4808000000 Papír vlnitý, karton, lepenka, zvlněný, ostatní i krepový, plisovaný, ražený apod. v kotoučích atd. 69
4807000000 Papír, karton apod. vrstvené, v kotoučích atd. 69
4811000000 Papír, karton, lepenka, bunič. vata atd., v kotoučích atd. 61
» Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu, rukopisy, strojopisy a plány
4903000000 Alba, knihy obrázkové, předlohy ke kreslení, omalovánky pro děti 60
4909000000 Dopisnice, pohlednice, karty atd., tištěné nebo ilustrované 74
4904000000 Hudebniny (noty) ručně psané, tištěné i vázané i ilustrované 88
4912000000 Kancelářské tiskopisy, hlavičkové papíry a obálky, vizitky a podobné výrobky tiskařské. 42
4901000000 Knihy, brožury a podobné výrobky tiskařské 173
4902000000 Noviny, časopisy a periodika 139
4908000000 Obtisky 30
4906000000 Plány, výkresy pro účely stavební, strojnické, průmyslové apod. -viz sazebník 27
4911000000 Tiskoviny reklamní, včetně obrazů a fotografií 133
4905000000 Výrobky kartografické, tištěné, atlasy, atd., globy 105
4907000000 Známky poštovní, kolkové apod., nepoužité, bankovky, šekové tiskopisy, akcie, apod. 46
» Vláknina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknin, odpady papíru nebo lepenky
4703000000 Buničina dřevná natronová, sulfátová bělená, polobělená, ne: chem. zprac. 3
4705000000 Buničina dřevná polochemická 2
4702000000 Buničina dřevná pro chemické zpracování (viz pozn. 1 ke kapitole) 6
4704000000 Buničina dřevná sulfátová bělená, polobělená, ne: chem. zpr. 2
4706000000 Buničina získaná z recykl. vláknitých surovin 3
4707000000 Odpad papíru, výmet, lepenky apod. 23
4701000000 Vláknina (dřevná) 6