eAUKCE »

VYBERTE JAZYK

   

Výběr komodity

Parametry pro vyhledávání

Tip

Chcete-li dosáhnout rychlého výsledku při vyhledávání, použijte krátké jednoslovné výrazy.
 

Vybraná komodita: <Stroje a strojní zaříření>

 
Kód komodity Název komodity Počet firem  
» Čerpadla, generátory, centrifugy, klimatizační stroje, vysoušeče
8421000000 Centrifugy, filtry atd. stroje pro tekutiny nebo plyny, součásti 46
8413000000 Čerpadla na kapaliny, elevátory na kapaliny, i s měř. zař., součásti 130
8405000000 Generátory na výr. generátorového, vodního plynu apod., součásti 24
8402000000 Generátory pro výrobu vodní nebo jiné páry, parní kotle 69
8415000000 Klimatizační stroje a přístroje, změny teploty a vlhkosti, součásti 190
8424000000 Mechanické nářadí na rozptyl tekutin, písku atd. rozprašovací zařízení 28
8414000000 Vzduchová čerpadla, kompresory, vývěvy a ventilátory, součásti 132
9804100000 Zavlažovací systémy 21
» Elektrické stroje, přístroje a zařízení
8588000000 Akumulátory 51
8587000000 Baterie 51
8507000000 Elektrické akumulátory, i separátory, součásti 74
8532000000 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací, součásti 107
8543000000 Elektrické přístroje apod., s individuální funkcí 174
8517000000 Elektrické přístroje pro linkovou telefonii, telefonní zařízení, součásti 152
8536000000 Elektrické přístroje pro vypínání apod. el. obvodů 109
8530000000 Elektrické přístroje signalizační, bezpečnostní, nebo na kontrolu dopravy 125
8531000000 Elektrické přístroje signalizační, vizuální nebo akustické, součásti 118
8504000000 Elektrické transformátory, staniční měniče a induktory, součásti 109
8501000000 Elektromotory a generátory, ne soustrojí 250
8580000000 komodita: Přenosné svítilny 26
8589000000 Nabíječky 49
8590000000 Napájecí zdroje, adaptéry 52
8514000000 Průmyslové nebo laboratorní pece apod., součásti 41
8586000000 speciální svítilny chemický průmysl 15
8585000000 speciální svítilny ostrahy objektů 21
8581000000 speciální svítilny pro hasiče, potápěče, 21
8582000000 speciální svítilny pro použití na zbraně, pro použití ve výbušném prostředí 15
8584000000 speciální svítilny pro řízení dopravy 14
8583000000 taktické svítilny 19
8591000000 zdroje světla 30
» Elektricke stroje, přístroje a zařízení - části, součásti, příslušenství
8522000000 Části a příslušenství, zejména pro kat. 8519-21 48
8503000000 Části elektrických motorů, generátorů a soustrojí 50
8537000000 Desky, panely, apod. s přístrojem pro vypínání el. obvodů apod. 62
8533000000 Elektrické rezistory, ne k vytápění 31
8548000000 Elektrické součástky strojů 103
8511000000 Elektrické zapalování atd. vybavení, generátory, součásti 24
8515000000 Elektrické, laserové nebo jiné světelné nebo fotonové svazky 20
8505000000 Elektromagnety a permanentní magnety apod. a součásti 133
8542000000 Elektronické integrované obvody a mikrosestavy, součásti 73
8540000000 Elektronky, trubice se studenou katodou nebo fotokatodou 23
8506000000 Galvanické články a baterie, součásti 55
8541000000 Polovodičové přístroje, světelné diody apod., součásti 66
8538000000 Součásti pro el. obvody apod. pro kapitoly 8535-7 58
8502000000 Soustrojí generátorová elektrická a rotační měniče 265
8534000000 Tištěné obvody 57
8545000000 Uhlíkové elektrody a kartáče, uhlíkové lampy 16
» Kotle, turbíny, jaderné reaktory, jejich části a součásti
8404000000 Části, součásti přístrojů pomocných ke kotlům 8402-3 66
8416000000 Hořáky pro topeniště, mechanické topiče atd., součásti 51
8400000000 Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součásti 57 ...
8401000000 Jaderné reaktory, nevyhořelé palivové články do jader. reaktorů, přístroje na separaci izotopů 43
8481000000 Kohoutky, ventily apod., pro potrubí, kotle apod., součásti 92
8403000000 Kotle pro ústřední topení a součásti ne: 8402 81
8406000000 Turbíny na vodní a jinou páru 27
8410000000 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory, součásti 24
» Motory, části a součásti
8482000000 Kuličková nebo válečková ložiska, součásti 56
8485000000 Lodní vrtule, části strojů ostatních bez elektrických svorek apod. 89
8412000000 Ostatní motory a pohony a součásti 44
8408000000 Pístové vznětové motory, dieslové motory nebo se žárovou hlavou 25
8411000000 Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny 10
8483000000 Převodové, klikové hřídele, pouzdra ložisková apod., součásti 36
8484000000 Těsnění a podobné spojení kovových ploten 26
8407000000 Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory 20
» Obráběcí, tvářecí stroje, lisy
8480000000 Formovací rámy pro formování kovů, nerostných mater., kaučuku apod. 36
8420000000 Kalandry nebo jiné válcovací stroje, cylindry a součásti, ne: na kov a sklo 71
8454000000 Konvertory, licí pánve, kokily ingotové a odlévací stroje pro metalurgii a slévání, součásti 60
8435000000 Lisy apod. pro výrobu vína, moštu, ovoc. šťávy apod., součásti 20
8457000000 Obráběcí centra, stavebnicové obráběcí stroje apod. 64
8460000000 Obráběcí stroje k ostření (brusky apod. ), honovací a lapovací apod. 76
8456000000 Obráběcí stroje pro zprac. mater. úběrem pomocí laseru 45
8459000000 Obráběcí stroje vrtací, vyvrtávací, frézky apod. 80
8458000000 Soustruhy pro obrábění kovů 73
8444000000 Stroje na vytlačování, přetahování, tvarování apod., chem. textilních materiálů 25
9802060000 Těžké konstrukce 220
8462000000 Tvářecí stroje pro kování, spojování a tepání 53
8465000000 Tvářecí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí atd. 44
8464000000 Tvářecí stroje pro opracování kamene, atd. a skla 28
8461000000 Tvářecí stroje pro tvarování, drážkování, ozubená kola 58
8463000000 Tvářecí stroje pro zpracování kovů 72
8455000000 Válcovací stolice a tratě, součásti 25
» Ostatní stroje - knihařské, textilní, zemědělské, potravinářské, papírenské
8480000000 hydraulické nákladní jeřáby 36
8440000000 Knihařské stroje, včetně sešívacích, součásti 16
8482000000 nosiče kontejnerů 56
8441000000 Ostatní stroje a přístroje pro výrobu buničiny, papíru, včetně řezaček, součásti 15
8430000000 Ostatní stroje a zařízení zemní, pluhy, frézy apod. 42
8436000000 Ostatní stroje pro zeměděl. apod. a drůbežnictví apod., vybavení včetně líhní, součásti 38
8438000000 Ostatní stroje, používané při přípravě potravin nebo nápojů apod., součásti 61
8428000000 Ostatní zdvihací, manipulační, vy/nakládací zař. 94
8422000000 Průmyslové myčky nádobí, čistící atd., plnící atd. 96
8419000000 Přístroje atd. pro tepelné zpracování materiálů, ohřívače vody, součásti 50
8423000000 Přístroje na vážení a závaží, součásti 30
8446000000 Stavy tkalcovské 18
8474000000 Stroje a přístroje k třídění, prosévání apod., minerálů, součásti 14
8479000000 Stroje apod. s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené, součásti 128
8434000000 Stroje dojící a přístroje mlékárenské a součásti 21
8449000000 Stroje k výrobě a konečné úpravě plsti, textilu netkaného, formy na výr. klobouků 31
8447000000 Stroje pletací, tkalcovské, kruhové, osnovní, pletací apod. 17
8451000000 Stroje pro čištění, sušení apod., textil. mater. 19
8478000000 Stroje pro přípravu tabáku, součásti 5
8445000000 Stroje pro přípravu textilních vláken a příze 18
8442000000 Stroje pro tisk. sazbu, zhotovování štočků, desek apod., tisk. typy, štočky apod. 16
8437000000 Stroje pro třídění, čištění semen apod. a přístroje pro zpracování obilí apod., součásti 23
8475000000 Stroje pro výrobu a oprac. elektr. trubic, žárovek apod. a výrobu skla apod. 31
8439000000 Stroje pro výrobu buničiny a výrobu/úpravu papíru, součásti 17
8477000000 Stroje pro zpracování kaučuku a plastů apod., součásti 57
8453000000 Stroje pro zpracování kůže apod. na výrobu obuvi apod., součásti 15
8468000000 Stroje, přístroje plynové k pájení, svařování, řezání apod., součásti 40
8452000000 Šicí stroje ne: na knihy, apod., jehly 19
8432000000 Zemědělské apod., stroje pro přípr. a obděl. půdy apod., válce na trávu 50
8481000000 zvedací plošiny 92
8433000000 Žací a mlátící stroje, sekačky apod., stroje pro čištění vajec atd., součásti 42
» Stroje a přístroje pro přenos zvuku a obrazu, vysílačky
8529000000 Části televizorů, rádií a radarových přístrojů 58
8527000000 Přijímací přístroje pro radiotelefonii apod. 86
8526000000 Radiolokační a radionavigační přístroje a přístroje na dálkové řízení 210
8525000000 Vysílací přístroje pro radiotelefonii apod., kamery 227