eAUKCE » eAukce (nákupní a prodejní aukce)

VYBERTE JAZYK

   

eAukce (nákupní a prodejní aukce)


Efektivní nástroj pro vypsání aukčního řízení a cenové on-line vyjednávání. Možnost otevřených a uzavřených aukcí s více položkami, handicapem a nastavením kritérií.

Základním a nejvyužívanějším typem Nákupní aukce je anglická nákupní aukce, kterou systém nabízí. Dalším typem jsou vícepoložková aukce bez nebo s nadřízenou aukcí, aukce s handicepem u jednotlivých účastníků, aukce s více kritérii (multikriteriální aukce) atd. Tyto typy a atributy aukcí lze kombinovat tak, aby zadání resp. výsledek aukce přesně odpovídal požadavkům Zadavatele.

Hlavní funkce služby eAUKCE

 • číselník, správa uživatelů a práv
 • vypsání aukce s nastavením typu a atributů
 • přidání účastníků (uzavřená ? pouze přizvané účastníky nebo otevřená aukce)
 • časově omezená x neomezená aukce (možnost upozornění po dosažení ceny)
 • nastavení handicepu a kritérií
 • možnost sledovat online průběh aukce (více uživatelů)
 • grafické znázornění průběhu a automatizované vyhodnocení aukce
 • přehled vypsaných aukcí
 • duplikace aukcí
 • statistické vyhodnocení aukcí (podle účastníků, komodity, dosažených úspor atd.)
  (Vedle duplikace a více kolového řízení lze zvolit výběrové řízení ukončené Aukcí.)

Hlavní přínosy využití služby eAUKCE

 • snížení přímých nákladů při cenovém vyjednávání
 • snížení nákladů na organizaci a vyhodnocení kontraktačního vyjednávání
 • optimalizace cenových podmínek dodávek materiálu nebo služeb
 • zkrácení času potřebného k vyhodnocení aukce
 • dostupnost údajů o elektronických aukcích v reálném čase prostřednictvím jejich elektronického archivu


PRO REGISTRACI DO AUKČNÍHO PORTÁLU KLIKNĚTE ZDE – NEBO KONTAKTUJTE NAŠE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ,
KTERÉ VÁM PODÁ VÍCE INORMACÍ – TEL: +420 538 702 702, E-MAIL: podpora@qcm.cz.