eAUKCE » Registrace firmy / organizace

VYBERTE JAZYK

   

Registrace firmy / organizace


V Registru firem jsou všechny firmy, které využívají e-aukce.cz a se kterými lze navázat obchodní kontakt. Zde tedy můžete zkontrolovat, zda Vaše firma v registru již je nebo ji zde můžete přidat.

E-aukce je internetovou aplikací podporující prodejní a nákupní proces s důrazem na mezifiremní obchodní dokumentaci - tj. výměnu obchodních dokumentů a dat při těchto procesech. Služby v systému jsou rozděleny na Odběratelské a Dodavatelské, registrovaná firma nebo organizace přitom může využívat oba typy služeb


Pro ODBĚRATELE - VYPISOVATELE (státní i soukromý sektor) jsou k dispozici tyto služby:

 • eAUKCE : efektivní nástroj pro vypsání aukčních řízení a cenové on line vyjednání, grafické přehledy a statistiky

Pro DODAVATELE (soukromý sektor) jsou k dispozici tyto služby:

 • Přístup k aukcím
  • dodavatel do aukcí pro státní i soukromý sektor


K tomu, aby Vaše firma nebo organizace mohla některou z výše uvedených služeb využívat nebo se stát dodavatelem, je nutné se registrovat. Registrace je ve všech případech ZDARMA. U zpoplatněných služeb je nutné s poskytovatelem služby uzavřít smlouvu.PRO REGISTRACI DO AUKČNÍHO PORTÁLU KLIKNĚTE ZDE – NEBO KONTAKTUJTE NAŠE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ,
KTERÉ VÁM PODÁ VÍCE INORMACÍ – TEL: +420 538 702 702 nebo 775 569 781, E-MAIL: podpora@qcm.cz.


Hlavní přínosy využití obchodního systému eAukce

Využití systému tj. automatizace a elektronizace celého nákupního procesu přináší především úspory (přímých i nepřímých nákladů) a standardizaci procesu. Standardizace umožňuje okamžitou a průběžnou kontrolu procesů, efektivní řízení zdrojů a vede k transparentnosti všech nákupních procesů.


Mezi další výhody využití systému eAukce patří:

 • funkční prověřený systém, který je v provozu více než tři roky a je využíván několika stovkami především státních organizací
 • je zaměřen na potřeby zdravotnických zařízení a řada funkcí je pro tento segment speciálně upravena na základě podrobné znalosti problematiky
 • je jedinečný svou komplexností, vedle všech požadovaných služeb zajišťuje i podporu celého nákupního procesu
 • splnění všech legislativních požadavků včetně předpisů EU (mj. řeší problematiku výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních)
 • zajišťuje systematizaci a transparentnost nákupních procesů a výběrových řízení
 • umožňuje dosáhnout značných úspor v přímých i nepřímých nákladech
 • podrobné sledování probíhajících procesů a on line přehledy umožňují plánování
 • Variabilita systému systém je modulární a zohledňuje proměnlivé potřeby organizace
 • subdodavatel je vlastníkem všech práv k systému a může poskytnout využití systému bez licenčních omezení (tj. pro neomezený počet uživatelů Zadavatele)